Trzy sukcesy i porażki starosty nowosądeckiego

Trzy sukcesy i porażki starosty nowosądeckiego

Marek Kwiatkowski, starosta nowosądecki:

SUKCESY:

– Restrukturyzacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Został wprowadzony Plan naprawczy, dzięki czemu dokonano m.in. remontów w podstacjach Pogotowia i zakupu niezbędnego sprzętu. Pozyskaliśmy także aż siedem nowoczesnych ambulansów wyposażonych w sprzęt medyczny, dzięki czemu znacznie został odnowiony stary tabor samochodowy Pogotowia. To bardzo ważne, bo przecież ten sprzęt służy do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Było to widoczne szczególnie w czasie pandemii.

– Rozpoczęcie budowy Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach. W jego skład wejdą: hala sportowa z zapleczem i strzelnicą (zakończenie prac zaplanowano na czerwiec 2022 r.) oraz zewnętrzny kompleks sportowy z boiskiem, kortem tenisowym, bieżnią, miejscem do rzutu oszczepem, pchnięcia kulą i basenem. Powiatowe Centrum Sportu będzie dostępne zarówno dla uczniów Zespołu Szkół w Marcinkowicach, zawodników, jak i mieszkańców Sądecczyzny. Hala będzie obiektem pełnowymiarowym, z widownią mieszczącą ok. 200 osób. Dodatkowo zaplanowano strefę strzelnicy. Obok hali znajdzie się parking. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Hala zapewnia możliwość gry w piłkę nożną halową, piłkę ręczną (z boiskiem o wym. 20×40 m), koszykówkę (pole gry 15×28 m) oraz siatkówkę (możliwość wydzielenia trzech niezależnych pól treningowych o wym. 9×18 m). Koszt inwestycji to około 20 milionów złotych. Powiat pozyskał dofinansowanie na ten cel w wysokości 15,3 miliona złotych;

– Budowa 64 kilometrów dróg, 11 km chodników i sześciu mostów, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny i turystów. Dzięki staraniom władz Powiatu, pozyskano dofinansowanie do tych inwestycji w wysokości ok. 60%. W newralgicznych miejscach pojawią się jeszcze w tym roku 36 specjalnie doświetlone przejścia dla pieszych.

PORAŻKI:

Porażką była konieczność zapłacenia w ubiegłym roku należności w wysokości 2 milionów 962 tysięcy 677,44 złotych przez Powiat Nowosądecki. Sprawa dotyczy poprzedniej kadencji i ówczesnego Zarządu Powiatu (2014 – 2018). Chodzi o nieudzielenie gwarancji zapłaty wykonawcy inwestycji „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowę i nadbudowę przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną (…)”, co skutkowało niekorzystnym dla Powiatu wyrokiem sądu.

Share on twitter
Share on facebook