Sesja Rady Miasta: na tapecie sprawa drogi i mostu

Sesja Rady Miasta: na tapecie sprawa drogi i mostu

Rozpoczęła się nadzwyczajna Sesja Rady Miasta. Dziś w programie obrad tylko punkt dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie określenia zasad współpracy w celu umożliwienia realizacji inwestycji pn. „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu”.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg przedstawił projekt uchwały oraz jej uzasadnienie. Jego wypowiedź w nagraniu poniżej.

Opublikowany przez Dobry Tygodnik Sądecki Środa, 13 marca 2019

Następnie głos zabrała dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich – Marta Maj. – Jest to porozumienie tylko na potrzeby złożenia wniosku do projektu ,,Mosty Plus” – tłumaczyła.

Jak wyjaśniła, na razie nie ma postanowień dotyczących przebiegu drogi, a trasa jest w fazie planowania. Podpisanie porozumienia jest konieczne do dalszych działań.

Jak się okazuje, projekt uchwały wzbudził poruszenie, ponieważ jego integralną częścią była mapa z zaznaczonym na niej ,,wariantem C” przebiegu drogi. Wczoraj do Rady Miasta trafiło pismo w tej sprawie od Sądeckiej Izby Gospodarczej o czym pisaliśmy TUTAJ. Podczas dzisiejszego zebrania zebrania głos zabrał prezes Paweł Kukla i ponownie wyraził swoje zaskoczenie z załączenia do projektu uchwały tylko jednego wariantu drogi, innego od omawianego dwa lata wcześniej.

Jak jednak poinformowano na początku zebrania, do projektu uchwały wprowadzono już autopoprawkę, dodając tym samym w załączniku pozostałe dwa warianty przebiegu drogi.

Wojciech Piech: Po debacie i głębokiej dyskusji, uwzględniając to, że planuje się tą inwestycję jak najbardziej przyśpieszyć i pojawia się szansa, by aplikować do programu ,,Mosty Plus”, a termin składania aplikacji upływa 29 marca, ważne by projekt uchwały zaowocował jej podjęciem. Komisja Infrastruktury i Środowiska jednogłośnie poparła w głosowaniu projekt uchwały.

Jakub Prokopowicz zgłosił wniosek o wysłuchanie przedstawiciela mieszkańców, pana Romana Turka.

Leszek Zegzda: Z satysfakcją przyjmujemy chęć zawarcia porozumienia, bo jest to ważny krok na drodze do rozwoju Nowego Sącza. Miasto nie może rozwijać się na bazie dwóch mostów na takiej rzecze jak Dunajec. Potrzebuje trzeciego mostu.

Leszek Gieniec: Apeluję, współpracujmy dla rozwoju Nowego Sącza.

Krzysztof Głuc: Przed podjęciem każdej decyzji, należy zastanowić się nad jej wszystkimi aspektami. Jak rozumiem, przedstawiane w załączniku trzy warianty przebiegu drogi to nie decyzje ostateczne?

Prezydent Ludomir Handzel potwierdził. Przyznał też, że do czasu ostatecznej decyzji o przebiegu drogi nie mogą być wydawane decyzje dotyczące warunków zabudowy tamtego terenu.

Barbara Jurowicz: Bez tego mostu, obwodnicy nie będzie rozwoju miasta, na którym zależy wszystkim radnym.

Artur Czernecki: Z czego to wynikało, że otrzymaliśmy załącznik z wariantem C, bez A i B?

Ludomir Handzel: Mój wniosek był tożsamy z tym, który otrzymałem od marszałka.

Kiedy przewodnicząca Iwona Mularczyk ogłosiła już głosowanie nad projektem uchwały, obecny na sali prezes firmy Fakro Ryszard Florek upomniał się o swój wcześniejszy wniosek o zabranie głosu.

Jak wyjaśnił, przegłosowanie projektu uchwały w obecnej formie, zablokuje budowę kilku hal produkcyjnych, o które od dłuższego czasu stara się firma.

Ludomir Handzel: W kwestii przebiegu drogi zawsze będę się odwoływał do mieszkańców Nowego Sącza. Oni są najważniejsi.

Ponownie przystąpiono do głosowania. ,,Za” zagłosowało 21 radnych i projekt uchwały wraz z autopoprawką został przyjęty jednomyślnie.

Sesja Rady Miasta została zakończona.

 

Share on twitter
Share on facebook