Tokai COBEX Polska stawia na społeczną odpowiedzialność biznesu

Tokai COBEX Polska stawia na społeczną odpowiedzialność biznesu

Świadome i odpowiedzialne firmy zdają sobie sprawę jak ważne jest uwzględnianie interesów lokalnej społeczności w budowaniu swojej strategii biznesowej. W związku z powyższym Tokai COBEX Polska bierze pod uwagę nie tylko ekonomiczne lecz także etyczne, społeczne i środowiskowe aspekty prowadzenia biznesu budując uczciwe relacje z partnerami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. – Staramy się być firmą społecznie zaangażowaną. W swojej filozofii zakładamy dbałość zarówno o środowisko naturalne sąsiadujące z naszymi zakładami, ich wpływ na nie, jak również współpracę z samorządami oraz zaangażowanie w lokalne inicjatywy, promujące zdrowie, działania ekologiczne oraz integrację międzyludzką – mówi Dyrektor Personalny Tokai COBEX Polska, Beata Rembierz.

Promocja aktywnego spędzania czasu

Niedawno przedsiębiorstwo zdecydowało się wesprzeć raciborski projekt RowerOn 2021.

Organizowane przez redakcję Tygodnika Nowiny wydarzenie, to rowerowe wyzwanie dla każdego – amatorów i zaawansowanych cyklistów, solistów i rodzin z dziećmi oraz grup znajomych. Wyzwanie rozpocznie się dla zarejestrowanych uczestników 21 czerwca i potrwa do 21 września.

Celem wydarzenia są: promocja zdrowego trybu życia oraz profilaktyki prozdrowotnej, aktywizacja, integracja i edukacja regionalna mieszkańców. Zachęcenie do poznawania wyjątkowych miejsc w bliższym i dalszym sąsiedztwie i rodzinnego spędzania czasu. To także promocja gmin górniczych i regionu – subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, jego walorów przyrodniczo-kulturowych oraz infrastruktury rowerowej, zarówno wśród jego mieszkańców, jak i sąsiadów z innych części Śląska.

Bliżej ludzi i lokalnych inicjatyw

Takie inicjatywy to również aktywizacja i zachęcanie do spędzania wspólnego czasu pracowników firmy oraz ich rodzin. Wspierając akcję chcemy zachęcać również naszych pracowników do aktywności sportowej, ale także integrować lokalną społeczność i zwiększać świadomość regionalną mieszkańców. Zwłaszcza teraz, kiedy pandemia w znaczący sposób wpłynęła na styl życia, widzimy potrzebę i korzyści z przyłączenia się do akcji. Wszyscy chcemy i potrzebujemy powrotu do normalności. Jeżeli możemy się do tego przyczynić, to tym chętniej wspieramy lokalne działania aktywizacyjne dodaje na koniec Beata Rembierz.

———-

Tokai COBEX

Tokai COBEX jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji oraz serwisie wysokiej jakości produktów węglowych, takich jak bloki katodowe do termoelektrolizy aluminium oraz wykładziny do wielkich pieców hutniczych. Ponadto produkuje elektrody węglowe oraz masy Soederberga wykorzystywane w procesach wytopu krzemu metalicznego i żelazostopów. Jako producent materiałów węglowych i grafitowych, firma dostarcza produkty wielu zróżnicowanym gałęziom biznesu. Główna siedziba firmy Tokai COBEX znajduje się w Wiesbaden w Niemczech. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne w Polsce: w Raciborzu i Nowym Sączu oraz biuro sprzedaży w Pekinie w Chinach.

Nadesłane do redakcji

Czytaj również Tokai Cobex Polska z Diamentem Forbesa.