To już 40 lat. Mszalniczanie świętowali jubileusz

To już 40 lat. Mszalniczanie świętowali jubileusz

Mszalniczanie

Od 40-lat Zespół Regionalny,,Mszalniczanie” promuje tradycję i kulturę Lachów Sądeckich. Grupa prezentuje nie tylko pieśni, tańce i muzykę, ale też widowiska będące rekonstrukcją tradycyjnych obrzędów.

Zespół „Mszalniczanie” powstał w 1981 roku a jego założycielami był Stanisław Kunicki (śp) i Kazimierz Ogorzałek. To, co wyróżnia ,,Mszalniczan” to na pewno niezwykle bogato zdobiony strój, gwara, taniec, śpiew, jak i również sposób zachowania się na scenie. Zgodnie z tradycją ludową muzykę tworzą skrzypce prym, skrzypce sekund, klarnet, trąbka i kontrabas.

Mszalniczanie

W dowód uznania za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania kultury regionalnej i ludowej zespół otrzymał 4000 zł od Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.  Starosta wręczył też kierownikowi zespołu Czesławowi Majewskiemu płytę ,,Mszalniczan”, wydaną z okazji jubileuszu w ramach Sądeckiej Fonoteki Powiatowej.

– Jesteście wspaniałymi ambasadorami regionu zarówno w kraju jak i za granicą – podkreślił starosta Marek Kwiatkowski.

Mszalniczanie

– Doceniłem też Kazimierza Ogorzałka, który przed 40 laty, wspólnie z nieżyjącym już Stanisławem Kunickim zakładał ten wyjątkowy zespół. Z radością wręczyłem mu nagrodę finansową, dziękując za szczególny wkład w upowszechnianie kultury regionalnej i ludowej – oznajmił starosta.

Mszalniczanie

W uroczystościach udział wzięli m.in: poseł Patryk Wicher i radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska, która wręczyła Kazimierzowi Ogorzałkowi odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a kierownikowi Czesławowi Majewskiemu medal Polonia Minor, przyznawany przez marszałka województwa małopolskiego i przewodniczącego Sejmiku.

Więcej informacji o zespole —>TUTAJ.
Źródło/Fot. GOK Kamionka Wielka

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu/Paweł Szeliga
Share on twitter
Share on facebook