Sylwia Kulczyk

Sylwia Kulczyk

miniatura

Imię i nazwisko: Sylwia Kulczyk

Nazwa partii: Konfederacja Wolność i Niepodległość

Numer na liście wyborczej: 5

Data i miejsce urodzenia:

09.12.1982 r., Krynica Zdrój

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

Menadżer,  Prezes w Fundacji Silver Economy

Doświadczenie/kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Praktyczna i wszechstronna znajomość mechanizmów pozyskiwania funduszy europejskich – posiadam 15 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków publicznych, w tym unijnych. Jestem autorką i współautorką wielu projektów, jakie zostały zrealizowane na rzecz sądeckiej społeczności. Posiadam wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i potrafię kreować silne więzi międzypokoleniowe, a także rozwiązywać konflikty, które są immanentną częścią mojej pracy, jako osoby zarządzającej zespołami. Posiadam także szeroką wiedzę ekonomiczną, którą zdobyłam m.in. w PWSZ w Nowym Sączu na kierunku: Administracja i finanse sektora publicznego, WSB-NLU w Nowym Sączu na kierunku: Zarządzanie finansami, a obecnie kontynuuję edukację w WSKZ we Wrocławiu na kierunku: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

Przynależność partyjna:

Nowa Nadzieja

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Jestem mężatką i matką dwójki córek: Dominiki i Weroniki. Moje hobby to góry i podróże. Pasjonuje się szachami – jestem instruktorem szachowym z licencją Polskiej Akademii Kultury i Sportu w Warszawie. Moją pasją jest też historia, szczególnie historia Polski – kocham książki i inteligentny dialog. Wolny czas spędzam z rodziną, lubię spacery,  rower i orbitrek.

Organizacją do jakiej należę jest Fundacja Silver Economy, w której pełnię funkcję Prezesa Zarządu. Celami statutowymi organizacji pozarządowej, jaką reprezentuję jest w szczególności: wspieranie Seniorów (silver economy to przecież „srebrna gospodarka”), edukacja dzieci i młodzieży, edukacja dorosłych, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz propagowanie cyberbezpieczeństwa i wspieranie patriotyzmu.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

umiem i lubię ciężko pracować w każdym miejscu, gdzie inni uznają, że jestem i mogę być potrzebna.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

od trzydziestu lat te same: Sądeczanka, szybkie połączenie kolejowe z Krakowem, smog nad Nowym Sączem i innymi miejscowościami naszego Regionu, ucieczka ludzi młodych do wielkich aglomeracji.

Chcę zostać posłem ponieważ :

właśnie dlatego, że te problemy wciąż są i czas to zmienić.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Polityka ulegnie zmianie dopiero wówczas, gdy mądrość będzie się rozprzestrzeniać równie szybko jak głupota. [William Churchill]

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama