Sukces Mobilnego punktu informacyjno- promocyjny na obszarze „KORONA SĄDECKA”

Sukces Mobilnego punktu informacyjno- promocyjny na obszarze „KORONA SĄDECKA”

LGD „KORONA SĄBECKA” od maja 2019 r. uruchomiła „MOBILNY PUNKT INFORMACYJNO –PROMOCYJNY ,który przemieszcza się po czterech gminach tj. Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasto Grybów. Celem przemieszczającego się kontenera było przeprowadzenia branżowych spotkań oraz warsztatów dla przedsiębiorców oraz mieszkańców obszaru LGD, które zapoczątkowały serię kolejnych wydarzeń prowadzonych przez KGW, stowarzyszenia, fundacje oraz  lokalnych społeczników.

Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy obszaru LGD skorzystali z wiedzy wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów z dziedziny:

 • Współpraca przedsiębiorstw, w tym branży spożywczej
 • Zarządzanie firmą i zewnętrzne wsparcie finansowe (kredyty, pożyczki) dla firm (inne niż w ramach wdrażania LSR)
 • Ochrona danych osobowych
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Turystyka kulinarna i usługi gastronomiczne wysokiej jakości sposobem na utworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa bazującego na lokalnych potencjałach

Natomiast dzieci i młodzież obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”  uczestniczyli w warsztatach branżowych tj.

 • Warsztat KGW – produkty lokalne w przedsiębiorstwie
 • Warsztat Inkubator przedsiębiorczości – przetwórstwo owoców i produkcja soków i cydru – pomysł na biznes
 • Warsztat miodowy – miodowy przedsiębiorca

Spotkania i warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców obszaru LGD.

Sam mobilny punkt jest sukcesem LGD, który w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców tj. uruchomienia punku prezentacji własnej działalności,   został dostosowany tak aby był jednocześnie kuchnią, salą prezentacji oraz  dostępny w 4 gminach obszaru LGD. Innowacja jaką wprowadziła Korona Sądecka w postaci mobilnego kontenera daję wiele możliwości grupom formalnych i nieformalnych jak również społeczników.

Zachęcamy do bezpłatnego wypożyczenia MOBILNEGO PUNKTU INFORMACCYJNO-PROMOCYJNEGO KORONY SĄDECKIEJ. Wszelkie szczegóły wraz z regulaminem udostępniania znajduję się na stronie www.lgdkoronasadecka.pl

 

Główne informacje o projekcie:

 • Tytuł: Organizacja spotkań i warsztatów branżowych w tym warsztatów z zakresu przetwórstwa i produktu lokalnego w punkcie informacyjno-promocyjnym na obszarze Korony Sądeckiej.
 • Cel: Rozwój, promowanie przedsiębiorczości i zwiększenie dostępu do bezpłatnej informacji wpływającej na podniesienie kompetencji mieszkańców gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów, Miasto Grybów przydatnych na lokalnych rynku pracy poprzez organizację spotkań z zakresu przedsiębiorczości i warsztatów branżowych w tym warsztatów z zakresu przetwórstwa i produktu lokalnego oraz utworzenie mobilnego punktu informacyjno-promocyjnego do dnia złożenia wniosku o płatność.
 • Czas realizacji: kwiecień – październik 2019
 • Całkowita wartość projektu: 52 856,70
 • Kwota dofinansowania: 50 000,00

 

Więcej informacji w Biurze LGD „KORONA SĄDECKA”

Ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec  (pokój 21)

Tel. 18 4145655, 660 675 601

 

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama