W poprzedniej kadencji sądeckie szkoły nadużyły subwencji. Dziś miasto musi zwrócić ponad 1,5 miliona złotych

W poprzedniej kadencji sądeckie szkoły nadużyły subwencji. Dziś miasto musi zwrócić ponad 1,5 miliona złotych

Niewłaściwa ilość dzieci w oddziałach integracyjnych i niewłaściwe wskazanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – to dwie z szeregu nieprawidłowości wykryte przez Urząd Kontroli Skarbowej, które skutkować będą koniecznością zwrotu kwoty 1 mln 650 tysięcy złotych, wykorzystanej przez sądeckie placówki oświatowe w ramach subwencji w latach 2015- 2018. 

– Sądzimy, że kontrola, której skutkiem są te decyzje prawdopodobnie była kontynuacją procesu z 2014 roku, kiedy miasto musiało zwrócić 5 mln złotych nieprawidłowo pobranej subwencji oświatowej – mówi wiceprezydent Magdalena Majka.

Jak poinformowała, konieczne jest więc dokonanie przesunięć w budżecie, aby pieniądze zwrócić w wyznaczonym terminie.

Magiczna data dla edukacji to 30 września. Wtedy cała edukacja powinna być już poukładana. Powinno być wiadome gdzie uczą się dzieci z orzeczeniami i opiniami i jakie są ich potrzeby specjalne. Te wszystkie dane zgłasza się do Systemu Informacji Oświatowej i według tego systemu naliczana jest subwencja – dodała Małgorzata Belska, dyrektor Wydziału Edukacji.

Problem pojawia się, gdy zgłaszane dane są błędne, albo niezgodne z rzeczywistością.

Jak dodała, miasto czeka na następne decyzje, które prawdopodobnie będą skutkowały koniecznością zwrotu kolejnych 3 mln 600 tysięcy złotych. Jak podkreśliła – zwrot ten jest konsekwencją ewidentnych zaniedbań z poprzedniej kadencji samorządowej.

Share on twitter
Share on facebook