Siedziba Urzędu Gminy w Korzennej przechodzi metamorfozę

Siedziba Urzędu Gminy w Korzennej przechodzi metamorfozę

Z metalowej siatki przed budynkiem Urzędu Gminy w Korzennej zniknęła czarna geowłóknina i oczom mieszkańców ukazał się rozbudowywany obiekt w całej okazałości. Pojawiły się filary i przeszklenia, a przede wszystkim winda i dodatkowe piętro. Pracy jeszcze sporo, ale budynek już zmienił się nie do poznania.

Zapytaliśmy przedstawicieli Urzędu Gminy, czy prace idą zgodnie z planem i kiedy będzie można korzystać z nowych pomieszczeń.

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, termin realizacji inwestycji został wyznaczony do 03.11.2021 r. Na tą chwilę Wykonawca nie informował nas o konieczności wydłużenia tego terminu. Użytkowanie w pełni nowych pomieszczeń będzie możliwe po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu stosowych odbiorów – odpowiada Krzysztof Ogorzałek, Zastępca Wójta Gminy Korzenna.

Jak pisaliśmy TUTAJ, w przetargu na przebudowę i rozbudowę siedziby Urzędu Gminy w Korzennej zwyciężyła oferta firmy Grand, opiewająca na kwotę 5,8 mln. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowania między innymi z Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z projektu „Wdrożenie e – usług w małopolskich urzędach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Share on twitter
Share on facebook