Chcą, aby do Nowego Sącza wróciło wojsko

Chcą, aby do Nowego Sącza wróciło wojsko

„W odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa apelujemy do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań zmierzających do lokalizacji w Nowym Sączu jednostki wojskowej odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich” – te słowa przeczytać możemy w dokumencie, którego uroczyste podpisanie nastąpi jutro.

Spotkanie, którego głównym celem będzie oficjalne zawiązanie komitetu wsparcia idei ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu, odbędzie się 28. stycznia o godzinie 13:00 w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

Pomysłodawcy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu odwołują się do nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2017, która przewiduje zwiększenie wydatków na obronność kraju oraz wzrost liczebności sił zbrojnych.

W programie jutrzejszego wydarzenia znajduje się ,,uroczyste podpisanie apelu z udziałem posłów, władz województwa małopolskiego, starostów, prezydentów, wójtów, władz służb mundurowych, dyrektorów szkół” (pełną listę osób pobierzesz tutaj – Komitet Honorowy), a także prezentacja rekonstrukcyjna żołnierzy Strzelców Podhalańskich i konferencja prasowa, w której udział wezmą: minister Wiesław Janczyk, Wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech, Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek oraz Tadeusz Giza – syn generała Józefa Gizy.

,,Odwołując się do tradycji stacjonującej w okresie międzywojennym jednostki stwierdzamy, że przywrócenie jej do Nowego Sącza leży w interesie obronności kraju, jak i sądeckiego regionu, gdzie głęboko zakorzenione są tradycje patriotyczne, jak i walk o niepodległość naszej Ojczyzny” – czytamy w apelu, którego całą treść zobaczyć można tutaj – APEL

1 Pułk Strzelców Podhalańskich powstał na przełomie listopada i grudnia 1918 roku, a w Nowym Sączu stacjonował w okresie międzywojennym.

 

Rocznik 1999 do wojska! Rozpoczyna się kwalifikacja. Dowiedz się kiedy i kogo obejmie

fot. pixabay

Reklama