Sądeckie Wodociągi wyróżnione 

Sądeckie Wodociągi wyróżnione 

„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” – czyli  flagowy projekt Spółki Sądeckie Wodociągi, otrzymał Certyfikat JAKOŚĆ ROKU 2016 w kategorii „ekologia”. Certyfikat przyznała Fundacja Qualitas. Spółka odbierze wyróżnienie podczas III Europejskiego Kongresu Jakości, który odbędzie się pod koniec marca w Katowicach.

Nagrodzona inwestycja, warta 338 mln zł, prowadzona była na terenie Nowego Sącza oraz gmin Stary Sącz, Nawojowa  i Kamionka Wielka w latach 2012 -2016. Jej celem była poprawa warunków ekologicznych na terenie tychże gmin oraz poprawa jakości wody.

Kilkanaście lat temu kilka gmin porozumiało się między sobą i stworzyły spójny program ekologiczny – mówi Janusz Adamek, prezes Spółki Sądeckie Wodociągi. – Bezpośrednią przyczyną tego porozumienia był fakt, że na terenie wspomnianych czterech gmin brakowało sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla ponad 20 tys. mieszkańców. W ten sposób powstał projekt inwestycyjny, który właśnie został z sukcesem zakończony.

Wspomniany projekt obejmował budowę 184 km kanalizacji i 72 km wodociągu, modernizację 10 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Starym Sączu, budowę stacji uzdatniania wody w Gaboniu oraz odbudowę 55 km nawierzchni asfaltowej. Dostęp do czystej i bezpiecznej wody zyskało ponad 8 tys. mieszkańców Sądecczyzny, a ponad 21 tysięcy nowych użytkowników zaczęło korzystać ze zbiorowego systemu odprowadzania ścieków.

Największa tego typu inwestycja w Małopolsce nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Zdaniem Krzysztofa Głuca, wiceprezesa spółki i dyrektora ds. Strategii i Rozwoju wsparcie to miało fundamentalne znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia.

Gdybyśmy mieli wykonać taką inwestycję bazując na własnych środkach, bez dofinansowania unijnego, realizacja zadania zajęłaby około 80 lat. To miara skoku cywilizacyjnego, jakiego udało nam się dokonać – mówi wiceprezes.

Jak podkreśla prezes Adamek – choć do zapewnienia efektu ekologicznego wymagane było przyłączenie się mieszkańców z około 5 tys. działek,  spółce udało się uzbroić ponad 2 razy więcej, czyli ok. 13 tys. działek.

Dzięki temu parametry środowiska, wody w rzekach i studniach poprawiły się, czyli uzyskaliśmy efekt, o który nam chodziło –  mówi.

Fundacja Qualitas, która przyznała wyróżnienie sądeckiej spółce od 12 lat zajmuje się wspieraniem idei jakości oraz dobrych praktyk biznesowych. Podstawą otrzymania wyróżnienia jest ankieta weryfikacyjna oraz audyt przeprowadzony w przedsiębiorstwie.

Share on twitter
Share on facebook