Sądecka PWSZ przyjazna dla niepełnosprawnych

Dzisiaj rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. dr hab. Mariusz Cygnar podpisał porozumienie o współpracy z małopolskim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  To pierwsze tego typu porozumienie w Małopolsce.

wsb3

- Dla nas to szczególne porozumienie – mówi prof. Cygnar. – Ma ono na celu zwiększenie aktywności uczelni w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych, zarówno studentów, jak i pracowników. Nasza uczelnia jest zdeterminowana, aby spełnić ich szczególne wymagania.  

Choć jak przyznaje Marta Mordarska, PFRON podpisał wiele różnych porozumień z rozmaitego typu instytucjami, dzisiejsza deklaracja o współpracy ma szczególne znaczenie dla wszystkich studentów oraz absolwentów.

- Dla mnie ważne jest, aby tego typu współpraca obejmowała różne podmioty w całej Małopolsce, także w Nowym Sączu, który jest moim rodzinnym miastem.  Tym bardziej, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił od tego roku specjalny program o nazwie „Absolwent”. Ma on ułatwić studentom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy oraz znalezienie zatrudnienia. W jego ramach znajdą się środki min. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, organizacje staży, różne formy pierwszego zatrudnienia, wsparcie pomostowe i stypendialne czy wyposażenie stanowiska pracy.

Na mocy podpisanego porozumienia PWSZ ma się także aktywnie włączyć w akcje promocyjne związane z programem „Aktywny Samorząd”. W ramach wspomnianego programu, osoby niepełnosprawne zamierzające kontynuować edukację oraz rozpocząć studia będą mogły uzyskać dofinansowanie.  Fundusze te pozwolą także na zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niesłyszących, niedowidzących czy też  z dysfunkcjami ruchowymi.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  studiuje ok. 70 studentów z różnymi formami niepełnosprawności oraz pracuje trzech niepełnosprawnych pracowników.

Każdy z naszych instytutów jest przygotowany w stopniu zadawalającym na zaspokojenie ich szczególnych potrzeb – mówi Mariusz Cygnar. - Dotyczy to zarówno pracowni dydaktycznych, jak i  całej infrastruktury typu windy, podjazdy itp.

Rektor przekonuje również, że  uczelnia od dłuższego czasu stara się pozyskać pieniądze z różnych źródeł na wzrost standardów nauczania osób  niepełnosprawnych oraz na zapewnienie im indywidualnego procesu kształcenia, w tym dodatkowych kursów i certyfikatów pozwalających na szybkie i skuteczne odnalezienie się ich na dynamicznym rynku pracy.

fot. TB

MAGIK MAŁA

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.