Nowy Sącz ma na Przetakówce Orlą Perć

– Po siedmiu latach mamy w Nowym Sączu nowy park!  – cieszy się nowosądecki radny Grzegorz Fecko. – Jeszcze co prawda nieformalnie, ale to ogólnodostępne miejsce ma wartość krajobrazową, historyczną i patriotyczną. Mowa o terenie w okolicy wykutego w skale orła na tzw. „Skalniku”, na Górze Zabełeckiej.

Siedem lat temu mieszkaniec Nowego Sącza Leszek Machaj zwrócił się do radnego z prośbą o zabezpieczenie pamiątki niemal sprzed wieku – memoriału upamiętniającego zwycięską wojnę polsko – bolszewicką z 1920 r.

Sądeczanie – panowie Jeleń oraz Wilczyński postarali się o wykucie w skale na terenie tzw. „Skalnika” znaku orła w koronie. Orzeł przetrwał okres okupacji i lata powojenne.

– Zagrażał mu jednak czas i erozja, jaką natura bezlitośnie czyniła w kruchym piaskowcu, nietrwałej skale. Kilka lat temu wystąpiłem do pana prezydenta Ryszarda Nowaka o zabezpieczenie wizerunku i tak się stało, skała została oczyszczona i zaimpregnowana, a orzeł odzyskał swój blask – mówi Grzegorz Fecko.

W 2016 roku radny poprosił prezydenta, aby terenem zaopiekowała się miejska spółka.

– Mecenasem wskazanym przez prezydenta została spółka Nova – mówi Fecko.

Teren zabezpieczono, przygotowano około 600 metrów ścieżki o charakterze górskim, która wije się wzdłuż stoku Skalnika. Przygotowano również miejsce przed skałą z orłem oraz zabezpieczenia nad skarpą z solidnych drewnianych bali.

Prezydent Ryszard Nowak podkreśla, że były to niezbędne prace, które należało wykonać aby miejsce to nie zostało zapomniane.

– Prosili o to sami mieszkańcy i radni, a opiekę nad pomnikiem zadeklarowała spółka Nova, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca – dodaje prezydent.

Spółka Nowa chętnie objęła mecenat nad tym historycznym miejscem.

– To dla nas zobowiązanie i zaszczyt, że jako spółka możemy opiekować się takim miejscem jak Pomnik Orła na Górze Zabełeckiej – mówi prezes spółki Nova Piotr Leszek Piotrowski.

Do wykonania pozostało jeszcze opisanie trasy, oznakowanie oraz opisanie historii tego miejsca.

– Chciałbym by miejsce to było ścieżką edukacyjno – geograficzną. Jestem przekonany, że nie tylko dla Przetakówki i bliskiego Zabełcza ten Park – Memoriał będzie służył swym pięknem i symbolika patriotyczną. Liczymy na to, że będzie to miejsce – perełka ważne dla wszystkich sądeczan – dodaje radny z Przetakówki.

Fot. z arch. Grzegorza Fecko.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.