Nowy Sącz ma na Przetakówce Orlą Perć

- Po siedmiu latach mamy w Nowym Sączu nowy park!  - cieszy się nowosądecki radny Grzegorz Fecko. - Jeszcze co prawda nieformalnie, ale to ogólnodostępne miejsce ma wartość krajobrazową, historyczną i patriotyczną. Mowa o terenie w okolicy wykutego w skale orła na tzw. "Skalniku", na Górze Zabełeckiej.

wsb3

Siedem lat temu mieszkaniec Nowego Sącza Leszek Machaj zwrócił się do radnego z prośbą o zabezpieczenie pamiątki niemal sprzed wieku - memoriału upamiętniającego zwycięską wojnę polsko - bolszewicką z 1920 r.

Sądeczanie - panowie Jeleń oraz Wilczyński postarali się o wykucie w skale na terenie tzw. "Skalnika" znaku orła w koronie. Orzeł przetrwał okres okupacji i lata powojenne.

- Zagrażał mu jednak czas i erozja, jaką natura bezlitośnie czyniła w kruchym piaskowcu, nietrwałej skale. Kilka lat temu wystąpiłem do pana prezydenta Ryszarda Nowaka o zabezpieczenie wizerunku i tak się stało, skała została oczyszczona i zaimpregnowana, a orzeł odzyskał swój blask - mówi Grzegorz Fecko.

W 2016 roku radny poprosił prezydenta, aby terenem zaopiekowała się miejska spółka.

- Mecenasem wskazanym przez prezydenta została spółka Nova - mówi Fecko.

Teren zabezpieczono, przygotowano około 600 metrów ścieżki o charakterze górskim, która wije się wzdłuż stoku Skalnika. Przygotowano również miejsce przed skałą z orłem oraz zabezpieczenia nad skarpą z solidnych drewnianych bali.

Prezydent Ryszard Nowak podkreśla, że były to niezbędne prace, które należało wykonać aby miejsce to nie zostało zapomniane.

- Prosili o to sami mieszkańcy i radni, a opiekę nad pomnikiem zadeklarowała spółka Nova, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca - dodaje prezydent.

Spółka Nowa chętnie objęła mecenat nad tym historycznym miejscem.

- To dla nas zobowiązanie i zaszczyt, że jako spółka możemy opiekować się takim miejscem jak Pomnik Orła na Górze Zabełeckiej - mówi prezes spółki Nova Piotr Leszek Piotrowski.

Do wykonania pozostało jeszcze opisanie trasy, oznakowanie oraz opisanie historii tego miejsca.

- Chciałbym by miejsce to było ścieżką edukacyjno - geograficzną. Jestem przekonany, że nie tylko dla Przetakówki i bliskiego Zabełcza ten Park – Memoriał będzie służył swym pięknem i symbolika patriotyczną. Liczymy na to, że będzie to miejsce – perełka ważne dla wszystkich sądeczan - dodaje radny z Przetakówki.

Fot. z arch. Grzegorza Fecko.

GLINIK

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.