Rozmowa z Pawłem Łabudą, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Świniarsku, radnym powiatowym VI kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego

Rozmowa z Pawłem Łabudą, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Świniarsku, radnym powiatowym VI kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego

Rozmowa z Pawłem Łabudą, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Świniarsku, radnym powiatowym VI kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Kandydowanie do Rady Powiatu Nowosądeckiego wiąże się z postawionymi sobie celami
do osiągnięcia? Co Panem kieruje i jakie cele stawia sobie Pan w kolejnej kadencji w przypadku otrzymania mandatu zaufania od wyborców?

– Każda funkcja niesie ze sobą odpowiedzialność słów, tym bardziej, że pada ich w ostatnich tygodniach bardzo dużo. Dzisiaj o każdym z nas powinny świadczyć czyny, podejmowane działania i ich realizacja. Jest wiele działań, które zostały zrealizowane, ale i rozpoczęte w VI kadencji Rady Powiatu i chciałbym, by były kontynuowane. Mając na uwadze mój okręg wyborczy – Gmina Chełmiec okręg 2 w minionych latach wykonano bardzo wiele dróg, a w szczególności drogę Chełmiec – Limanowa, gdzie powstał także nowy most
w Klęczanach, gdzie wzdłuż tej drogi od Chełmca w kierunku Rdziostowa, Marcinkowic został zbudowany nowy chodnik, który można powiedzieć powstawał w trudach. Oczywiście w kwestii inwestycji bardzo cieszy mnie, że zostało wybudowane przejście z sygnalizacją świetlną przy szkole, w której jestem dyrektorem, ale i w bardzo wielu miejscowościach powstały bezpieczne przejścia dla pieszych. W najbliższym czasie ma być budowany chodnik w stronę Lewiatana w Świniarsku, i docelowo przejście dla pieszych. Udało się także wykonać parking przy szkole oraz wiele innych inwestycji – choćby Centrum sportu w Marcinkowicach. Mijająca kadencja prawdziwie „opływała” w duże środki finansowe, które zostały pozyskane dzięki współpracy z minionym rządem i pozwoliły w całym powiecie wykonać gigantyczne inwestycje. Należy podkreślić, że takie działania były możliwe dzięki bardzo dobrej pracy całej rady powiatu. W przyszłej kadencji chciałbym nadal wspierać działania poprawiające bezpieczeństwo – budowa chodników, przejść dla pieszych, poprawa infrastruktury drogowej. Innowacyjnym pomysłem, który chciałbym zrealizować jest budowa „toru”, placu samochodowego, na którym młodzi kierowcy mogli by zdobywać umiejętności w zakresie jazdy samochodem, a tym samym poprawić bezpieczeństwo na drogach. Sądzę, że także przed radą powiatu i nowym zarządem powinna pojawić się myśl o pięknym kompleksie dla osób starszych, potrzebujących pomocy, wsparcia i opieki nie tylko medycznej. To ważne, by rodzice, niejednokrotnie już samotne osoby mogły liczyć na pomoc Powiatu Nowosądeckiego.

Jest Pan nauczycielem od 25 lat, od ponad 14 lat pełni pan funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku. Czy czuje się Pan na siłach, by ponownie podjąć mandat Radnego Powiatowego?

– Oczywiście, że tak. Jest to przemyślana decyzja i uważam, że można to bardzo dobrze połączyć z obecnymi funkcjami. Pełniąc funkcję dyrektora szkoły, a także pracując w wielu komisjach: sportu i turystyki, edukacji oraz komisji współpracy z organizacjami pozarządowymi aktywnie realizowałem swój mandat radnego powiatu. Już kilka lat temu mogłem współpracować ze Starostwem Powiatowym w projekcie skierowanym
do szkół „Aktywnie w przyszłość”. Projekt umożliwił wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, organizację bezpłatnych zajęć dla uczniów. W czasie VI kadencji wprowadziłem szkołę w Świniarsku w projekt „Modelowa szkoła”, gdzie także pozyskałem 90 tys. zł. na sprzęt IT. Dużym sukcesem mojej pracy w komisji sportu i turystyki wspólnie z jej przewodniczącym było zorganizowanie pierwszych Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego w Pływaniu. W pierwszych zawodach wystartowało blisko 70 zawodników, a w IV mistrzostwach, które już za nami ponad 240 zawodników z całego powiatu począwszy od klas pierwszych szkoły podstawowej, aż po szkoły średnie. Komisja edukacji była mi szczególnie bliska, gdyż praca nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkoły jest bardzo trudna i nieustannie nakładane są dodatkowe wymagania, obowiązki. Należy zaznaczyć, iż szkoły powiatowe w mijającej kadencji bardzo zyskały na bazie lokalowej i wyposażeniu w pomoce dydaktyczne. To są naprawdę bardzo dobre i przyszłościowe szkoły, które w minionej kadencji otrzymały blisko 80 mln zł wsparcia na infrastrukturę i wyposażenie. Oceniam, że w obszarze oświata, sport, kultura znalazłbym kilka jeszcze działań, w których realizowałbym swoje cele. Jako dyrektor szkoły znam potrzeby i problemy uczniów, rodziców, nauczycieli. Już dzisiaj podejmuje wiele inicjatyw związanych z szeroko rozumianą kulturą, m.in. organizacja koncertów muzycznych, bali charytatywnych, wydarzeń patriotycznych, akcji pomagających ludziom i zwierzętom i wiele innych, o których można było przeczytać i wziąć udział – choćby w ostatnim czasie Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Straży Granicznej z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Jakimi działaniami dotychczas wyróżnia się Pan spośród innych kandydatów?

– Najtrudniej jest mówić o sobie, można powiedzieć „sprzedać” swoją pracę. Mimo to czasami trzeba. Od 25 lat swojej pracy zawodowej kieruję się działaniem na rzecz innych. Angażuje się w działania sportowe, profilaktyczno-wychowawcze, organizację festynów, obozów sportowych i akcji charytatywnych, wspieram hospicja, schroniska. Jestem organizatorem od 22 lat  Mistrzostw Pływackich Gminy Chełmiec, Pływackiego Dnia Dziecka, Mikołajkowego Pływania i już wcześniej wspomnianych IV Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego w pływaniu. Te zawody zrzeszają w skali roku blisko tysiąc zawodników. W mojej pracy nie jest mi obca budowa, czy też rozbudowa obiektów użyteczności publicznej. Wspólnie z osobami wspierającymi wybudowałem systemem gospodarczym  ponad 500 m2 powierzchni budynków przy szkole – sale lekcyjne, świetlica szkolna. Zarówno jako nauczyciel i dyrektor stawiam na jakość i profesjonalizm. Dzięki pozyskiwanym środkom pozabudżetowym od 24 lat bezpłatnie prowadzę zajęcia na pływalni dla dzieci i młodzieży. Wspólnie z rodzicami miałem możliwość organizować bale charytatywne, które wspierały rehabilitację wielu osób. W tym miejscu dziękuje tym, którzy mnie wspierają i tworzą razem ze mną tyle dobrych rzeczy i podejmują tak wiele działań.

Na stronie pana szkoły znalazłem informację podpisania Listu Intencyjnego – czego ten list dotyczył?

– To był pomysł jak podnieść jakość pracy, poszerzyć jej funkcjonowanie przy wsparciu zewnętrznym. List Intencyjny został podpisany naprawdę ze znaczącymi podmiotami – Firmą Wiśniowski, Krakowskim Parkiem Technologicznym w Krakowie, Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu i Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Taka przestrzeń współpracy z w/w firmami, instytucjami, uczelnią pozwoliła szkole na poszerzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej, wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych, pokazanie uczniom możliwości jakie stwarza sztuczna inteligencja, „robotyzacja pracy”, ale także jakie są tego zagrożenia. Na początku kwietnia będziemy mieć podsumowanie Festiwalu Współczesnej Technologii, gdzie uczniowie wykorzystując szeroki zakres możliwości szkoły będą prezentować to, co nowoczesne (aplikacje, oprogramowania, stworzone przez siebie gry, itp.)

Podsumowując jestem przekonany, że dzisiaj nie chodzi o to, by być radnym dla samego mandatu, ale o to, by działać, tworzyć i słuchać innych. Dla mnie edukacja, sport i kultura to bardzo ważne płaszczyzny funkcjonowania każdego człowieka. Oczywiście mandat radnego daje więcej możliwości organizacyjnych, ale także więcej się od niego wymaga. Istotną rzeczą jest zaangażowanie młodych, stworzenie im warunków do samorealizacji, pokazanie im, że można pracować dla innych i warto. Mając już spore doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, a także z dorosłymi chciałbym kontynuować i wprowadzać nowe realistyczne pomysły w VII kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Dziękuję za rozmowę i życzę by to co Pan sobie założył zrealizowało się.

– Dziękuję i proszę o Państwa głos w nadchodzących wyborach samorządowych. Ważne, by iść i wziąć w nich udział.

Paweł Łabuda, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarsku, Radny Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Lista nr 1, okręg 2, pozycja 3

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

Reklama