Rękawice furmańskie w sądeckim skansenie

Rękawice furmańskie w sądeckim skansenie

Od 2 maja do 25 czerwca w sądeckim skansenie można oglądać wystawę „Rękawice furmańskie. Niematerialne dziedzictwo regionu”. Prezentowane jest blisko 30 par zrekonstruowanych rękawic, zwanych też łapawicami, znajdujących się w zasobach muzealnych w Polsce i na Słowacji.

2 maja w spichlerzu z Męciny znajdującym się z Sądeckim Parku Etnograficznym otwarto wystawę rekonstrukcji zabytkowych rękawic furmańskich, które przygotowała grupa Przestrzenne tkactwo Czarnych Górali oraz Towarzystwo Miłośników Piwnicznej. Wystawie towarzyszyły pokazy przestrzennego tkania łapawic, czapek i zarękawków, a także tkanie rękawicy furmańskiej XXXXL. Pokazy te będą odbywały się we wszystkie weekendy do zamknięcia wystawy.

Jest też blisko dwumetrowy eksponat, to nasza rękawica XXL. Na imprezach plenerowych można spróbować sobie utkać taką rękawicę. Tkanie rękawicy jest o tyle ciekawe, że jest jedna osnowa, dwa wątkimówi Małgorzata Polańska-Kubiak, z grupy Przestrzenne Tkactwo Czarnych Górali.

Rękawice furmańskie są zwane także łapawicami. Dawniej były używane przez furmanów, czyli mężczyzn podczas zimowej ścinki drewna w górach. Umiejętność niemal całkiem zanikła. Przetrwała w okolicach Piwnicznej i dzięki kilku osobom, sztuka ich tkania została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Teraz trwają starania o wpis na światową listę.

Wystawa będzie czynna do 25 czerwca. Zwiedzanie wystawy w ramach biletu wstępu do skansenu.

***

Wystawa realizowana w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich” w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Agnieszka Małecka / Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 

Fot. Piotr Droździk 

Reklama