„Rebuild Ukraine” – FAKRO w Warszawie i Lwowie

„Rebuild Ukraine” – FAKRO w Warszawie i Lwowie

FAKRO wraz z Partnerami od samego początku wybuchu wojny w Ukrainie silnie zaangażowało się w pomoc. Zorganizowaliśmy wspólnie z firmami z Beskidu Sądeckiego liczne konwoje charytatywne i zbiórki, część naszych zasobów oddając do dyspozycji lwowskiego Caritasu. Wspólnie z naszymi pracownikami i przyjaciółmi przyjęliśmy gości z Ukrainy, okazując im wsparcie w nagłej potrzebie. Obecnie chętnie angażujemy się w projekty służące odbudowie Ukrainy, zarówno budynków użyteczności publicznej (szpitali, szkół, przedszkoli, budynków socjalnych) jak i prywatnych domów. W grudniu 2022 r. zorganizowaliśmy wspólnie z agendą gospodarczą ONZ (UN GC) transport materiałów budowlanych na odbudowę Buczy. Jesteśmy obecni również w rozmowach na temat udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy.

 

18 lipca br. we Lwowie i Łucku odbyła się misja gospodarcza, w której uczestniczyli przedstawiciele polskiego rządu, organizacji biznesowych i pozarządowych. FAKRO reprezentowała Natalia Kuharczyszyn, Dyrektorka Generalna FAKRO Lwów.

Obecna na tych spotkaniach Minister Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, zwróciła uwagę, że skala odbudowy Ukrainy może przewyższać nawet plan Marshalla (projekt odbudowy Europy po II wojnie światowej), co podkreśla jej znaczenie dla gospodarek europejskich zaangażowanych w ten proces, w tym gospodarki polskiej. Poinformowała o rozwiązaniach w kwestiach polsko-ukraińskiej współpracy, które powinny służyć jej dalszemu umacnianiu. Należą do nich m.in. zmiany w zakresie umożliwienia przepływu środków finansowych z Ukrainy do Polski oraz wzmacnianie obecności PAIH w Kijowie i Lwowie. Ponadto trwają prace nad ustawą o gwarantowanych ubezpieczeniach eksportowych, które będą lepiej chronić inwestycje na Ukrainie.

Rafał Szefler, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego dodał, że polskie firmy działające w Ukrainie, takie jak FAKRO czy Barlinek, to tuzy polskiego przemysłu drzewnego.  W sytuacji, gdy Polska zajmuje pozycję głównego partnera handlowego Ukrainy, znaczenie tej współpracy dla obu gospodarek jest kluczowe. 

20 lipca br. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together 2023” na temat perspektyw rozwoju sytuacji gospodarczej
w Ukrainie i jej wpływu na gospodarkę światową.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli rządów, ministerstw i parlamentów Polski i Ukrainy, ekspertów, a także przedstawicieli firm z branż bezpośrednio zainteresowanych – m.in. energetyki, transportu, logistyki i IT.

Wypowiedzi prelegentów z Polski i Ukrainy podsumowują aktualny stan gospodarki ukraińskiej, potrzeb infrastrukturalnych oraz działań strony ukraińskiej w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji zagranicznych. Szereg zmian prawnych dotyczących warunków prowadzenia biznesu na Ukrainie i kierunków inwestowania wynika z intencji Ukrainy w zakresie kandydowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Współpraca polityczna, administracyjna i biznesowa są potrzebne już na tym etapie, ponieważ pełna odbudowa ruszy bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych, więc Ci, którzy będą pierwsi gotowi do działań rekonstrukcyjnych, osiągną sukces. Widoczny jest również silny trend do zwiększania obecności ukraińskich firm w Polsce, to już 25 tys., w porównaniu do 3 tys. polskich firm występujących na Ukrainie.

Odruch serca Polaków widoczny na początku wojny był piękną postawą, dziś jest już jednak czas na projektowanie i organizowanie odbudowy szeregu obiektów publicznych i prywatnych w obszarach, w których nie ma już bezpośredniego zagrożenia militarnego. Mamy wszelkie możliwości techniczne, ponieważ na tym rynku jesteśmy obecni jako firma od lat i posiadamy produkty, które są bardzo chętnie wybierane i doceniane przez klientów ukraińskich. Do realizacji potrzebne są jednak nie słowa lecz pieniądze, a społeczeństwo ukraińskie i budżety publiczne zbiedniały. Można się spodziewać, że kraje zachodnie zaangażują się w odbudowę Ukrainy poprzez finansowanie dostaw produktów i usług swoich rodzimych producentów, ułatwiając im zdobywanie udziałów w rynku, który szybko będzie rósł. Jeżeli jako kraj nie zaangażujemy na tym etapie pieniędzy i nie skierujemy ich do polskich producentów, to potem nikt już nie będzie na nas czekał. W zamian za relatywnie umiarkowane zaangażowanie na początku, zachodnie rządy i firmy otrzymają listy intencyjne na współpracę w przyszłości, a polskim firmom pozostanie wysyłanie ofert na podwykonawstwo na niskich marżach. Dlatego dziś wiele zależy od  agend rządowych odpowiedzialnych za obszar finansowego zaangażowania polskiej gospodarki w odbudowę Ukrainy – komentuje Paweł Dziekoński, Wiceprezes FAKRO. 

 

Organizatorem wydarzeń Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.