Projekt Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy – III etap

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w dniach 01.04.2017 do 31.12.2017 r. realizuje projekt pn. Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy – III etap.

Zadanie zakłada kontynuację działań realizowanych w poprzednich dwóch projektach “Polonica w  zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy” dofinansowanych przez MKiDN, poprzez wydanie edycji i tłumaczenia źródeł pozyskanych w ramach prowadzonych poprzednio kwerend archiwalnych w Archiwum Państwowym w Lewoczy, obejmującej zbiór 16 Sandecjanów. Na opracowanie złożą się pełne przepisane z rękopisu teksty łacińskie wraz z całościowymi tłumaczeniami tych tekstów z języka łacińskiego na język polski, opatrzone wstępem oraz przypisami przygotowanymi przez historyków i dwóch filologów klasycznych. Całość uzupełni materiał fotograficzny opracowanych archiwaliów. Pracą badawczą zostaną objęte dokumenty dotyczące zagadnień polityczno¬-społeczno-gospodarczych na pograniczu sądecko-spiskim. Edycja i tłumaczenie Sandecjanów zostanie wydane w  nawiązaniu do obchodów 725-lecia lokacji Nowego Sącza. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z  dwoma Muzeami słowackimi.

Spotkanie promujące wydawnictwo będzie miało miejsce 26 listopada 2017 r.

***

“Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy” – projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w ramach programu MKiDN: Dziedzictwo Kulturowe; priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

Organizatorami są Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Małopolskie.

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.