Prezydent Handzel przekłamuje informacje? Radni zabierają głos w sprawie mostu ,,południowego”

Prezydent Handzel przekłamuje informacje? Radni zabierają głos w sprawie mostu ,,południowego”

Nie jest tajemnicą, że na nowo od kilku dni w przestrzeni publicznej trwa gorąca dyskusja dotycząca planowanego mostu ,,południowego”, a ściślej mówiąc – jego przebiegu. Prawdziwie zawrzało, kiedy Fundacja ,,Pomyśl o Przyszłości” opublikowała oświadczenie, na które natychmiast zareagował prezydent miasta Ludomir Handzel twierdząc, iż fundacja należąca do właściciela Fakro działa wyłącznie w swoim interesie i przekazuje nieprawdziwe informacje mieszkańcom. 

Teraz do dyskusji dołączyli radni nowosądeccy z klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. Do naszej redakcji przesłali oświadczenie. Poniżej pełne jego brzmienie.

,,W związku z przekłamaniami w informacjach podawanych opinii publicznej przez Prezydenta Ludomira Handzla, po ich zweryfikowaniu na podstawie informacji pozyskanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, oświadczamy, że termin budowy obwodnicy wraz z trzecią przeprawą mostową przez Dunajec realizowanej przez Województwo Małopolskie nie jest zagrożony, bo w ogóle nie został jeszcze określony.

Trudno w związku z tym mówić na obecnym etapie o zagrożeniu finansowania tej inwestycji. Ta realizowana przez Województwo Małopolskie inwestycja jest na etapie projektowania. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wraz z projektantem analizuje kilka możliwych do realizacji koncepcji przebiegu obwodnicy. Nie można mówić o żadnym, ostatecznym wariancie.

Podkreślamy, że opracowanie końcowego wariantu wymaga kompromisu i dialogu wszystkich zainteresowanych. Nie służy temu eskalowanie napięcia i próby wykluczania niektórych bezpośrednio zainteresowanych podmiotów z dialogu i konsultacji na równych prawach. Nie służy temu również tendencyjna i zmanipulowana ankieta udostępniona na oficjalnym profilu Urzędu Miasta Nowego Sącza, której wyniki w związku z tym nie będzie można uznać za wiarygodne i reprezentatywne”.