Prąd. Tym razem też dużo planowanych wyłączeń

Prąd. Tym razem też dużo planowanych wyłączeń

Podajemy listę miejsc dla Nowego Sącza oraz powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego, w których nastąpią planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Utrudnienia spowodowane są między innymi prowadzonymi przez Tauron pracami modernizacyjnymi.

Nowy Sącz

13 marca (poniedziałek)

08:00 – 14:00 w Nowym Sączu, ulica Wieniawy Długoszowskiego, budynki numer 93C, 95, 95E, 95F, i okoliczne.

16 marca (czwartek)

07:00 – 14:00 w Nowym Sączu, ulica Jana Pawła II, odbiorcy zasilani ze złącza kablowego numer 10199, okolice budynku numer 7.
09:00 – 14:00 w Nowym Sączu, ulica Zygmuntowska budynek 5A wraz z sąsiednimi garażami oraz ulica Kunegundy budynki numer 43, 45, 47.


Powiat nowosądecki

13 marca (poniedziałek)

08:00 – 14:00 w miejscowości Łazy Brzyńskie, osiedla: Bieryty, Chwosty, Do Kikliców, Do Kozieńskich i okolice
10:00 – 12:00 w miejscowości Łazy Brzyńskie, osiedla: Lizonie, Krupy, Rządek, Skoczniówka, Do Lizonki, Niżne Łazy, Kabatki, Bieryty, Chwosty, Do Kikliców, Do Kozieńskich i okolice

14 marca (wtorek)

07:00 – 10:00 na granicy miejscowości: Koniuszowa, Librantowa, Piątkowa, Łęka Siedlecka, osiedla: Pustki, Olchówka, Kretówki, okolice Firmy Barbara
07:00 – 09:00 w miejscowościach: Koniuszowa, Mogilno, Posadowa Mogilska od strony Mogilna
07:30 – 14:30 w miejscowości Łącko, osiedla: Krakowska, od Kapliczki w „dół”, Pod Krakowską, Wolaki- dolna część, Myjakówka, Kopanie i okolice
08:00 – 10:00 w miejscowości Stróże, przysiółek Zawodzie w kierunku Białej Niżnej
08:00 – 14:00 w miejscowościach: Kamionka Wielka, od okolic: Kościoła, Cmentarza w kierunku Boguszy, przysiółki: Bania, Rachelówka, Rozmusie oraz Mystków, przysiółek Skała i okolice
08:00 – 15:00 część miejscowości Łabowa, okolice Szkółki Krzewów Ozdobnych oraz budynki numer 144, 122, 122A, 45 i okoliczne.
13:00 – 16:00 na granicy miejscowości: Koniuszowa, Librantowa, Piątkowa, Łęka Siedlecka, osiedla: Pustki, Olchówka, Kretówki, okolice Firmy Barbara
13:00 – 16:00 w miejscowościach: Koniuszowa, Mogilno, Posadowa Mogilska od strony Mogilna

15 marca (środa)

07:00 – 14:00 w miejscowości Królowa Górna, budynki numery: 108, 243 i okoliczne- zasilane ze złącz kablowych numery: 8329, 15155
08:00 – 12:00 w Grybowie, ulica Na Stoku budynek numer 570 zasilany ze złącza kablowego numer 9875.
08:00 – 13:00 w miejscowości Zabrzeż, osiedla: Nawsie, Glinik, Boczów i okolice
08:00 – 14:00 w części Binczarowej, od stacji transformatorowej w kierunku Szkoły po obydwu stronach drogi oraz budynki za Szkołą
08:00 – 14:00 w części miejscowości Kamionka Wielka, od okolic przysiółków: Janówka, Podlipa w kierunku cmentarza
08:00 – 15:00 w miejscowości Powroźnik, od budynku numer 72 do budynku numer 130, nie dotyczy stacji paliw myjni.
08:30 – 12:00 część miejscowości Milik, od torów i Rozlewni Muszynianka do góry do budynku numer 18 A.
08:30 – 14:00 w miejscowości Żeleźnikowa Wielka, budynek położony na działce nr 405/1- zasilany ze złącza kablowego nr 7185
11:00 – 14:00 w części Binczarowej, od stacji transformatorowej w kierunku Kościoła i Florynki po obydwu stronach drogi, do góry w kierunku Kawiory, Binczarowa Szkoła, Binczarowa Tartak.
12:00 – 14:00 w części miejscowości Kamionka Wielka, przysiółki: Zagroda, Bańcerówka, Surmówka Niżna i okolice

16 marca (czwartek)

08:00 – 13:00 w miejscowościach: Świdnik od strony: Zawadki, Skrzętli-Rojówki oraz Skrzętla-Rojówka i Łyczanka od strony Świdnika
08:00 – 14:00 w miejscowości Łącko, okolice boiska Sportowego i firmy Grom Drew.
08:00 – 09:30 w części miejscowości Januszowa, obwód Góra w kierunku Łęgu Januszowskiego
08:00 – 14:30 w części miejscowości Januszowa, okolice numerów: 122, 124, 145, 170, 178.
10:00 – 13:00 w miejscowości Chełmiec, ulice: Batalionów Chłopskich, od strony Leśnej, Leśna i Węgrzynek, od strony Batalionów Chłopskich wraz z przyległymi
13:00 – 14:30 w części miejscowości Januszowa, obwód Góra w kierunku Łęgu Januszowskiego

17 marca (piątek)

08:00 – 10:00 w miejscowości Bącza-Kunina, osiedla: Sołtysowa, Baranowa, Nosalówka oraz okolice szkoły
08:00 – 10:00 w miejscowości Złockie, złącze kablowe numer 1549, w pobliżu adresu Złockie 175
08:00 – 13:00 w miejscowości Bącza-Kunina, osiedla: Baranowa, Nosalówka i okolice
08:00 – 14:00 w miejscowości Zabrzeż, osiedla: Wietrznice, Wygony, Kąty i okolice
08:00 – 09:00 część miejscowości Mystków, przysiółek Za Potokiem w kierunku przysiółków: Wyżna Wola, Głębuszek i okolice.
08:00 – 14:00 część miejscowości Mystków, budynki numer 346, 363, 440, 558, 584, 599 wraz z okolicznymi.
08:00 – 14:00 w miejscowościach: Kamionka Wielka, od okolic Ośrodka Pomocy Społecznej w kierunku Nowego Sącza, przysiółki: Kosówka, Popielówka, Zagroda Niżna, Głodówka, Świgutówka, Hamigówka, Rynek i okolice oraz Kamionka Mała od strony przysiółka Głodówka
13:00 – 14:00 część miejscowości Mystków, przysiółek Za Potokiem w kierunku przysiółków: Wyżna Wola, Głębuszek i okolice.


Powiat gorlicki

13 marca (poniedziałek)

08:00 – 13:00 w miejscowości Staszkówka, ulica Sportowa budynki numer 3 i 5.

14 marca (wtorek)

08:00 – 11:00 w miejscowości Klęczany budynki za ulicą Jesionową od numeru 764 do Klęczan oraz w Klęczanach za ulicą Jesionową od numeru 47 do 32 i okoliczne.
10:00 – 13:00 w miejscowości Moszczenica, ulica Cesarska od Polnej do Berdychowskiej. ulica Od ronda, ulica Polna, Spacerowa, Berdychowska.
10:00 – 14:00 w miejscowości Jankowa, od stacji transformatorowej- położonej w okolicy Firmy Polfin w kierunku mostu

15 marca (środa)

09:00 – 13:00 w miejscowości Zagórzany, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych numer 19591 na działce numer 1954 w okolicy budynku numer 474.

16 marca (czwartek)

10:00 – 13:00 w części miejscowości Krzywa- Wieś przed Jasionką

17 marca (piątek)

08:00 – 13:00 w Gorlicach, ulica Biechocińskiego, odbiorca zasilany ze złącza kablowego numer 22107 w okolicy budynku numer 14.


Powiat limanowski

13 marca (poniedziałek)

08:00 – 14:00 w miejscowościach Roztoka osiedla Pępówka, Krzysiówka, Podskiełek Kocina i okolice oraz budynki w kierunku Łukowicy. W Łukowicy budynki od strony miejscowości Roztoka.

14 marca (wtorek)

07:30 – 08:30 w miejscowościach: Olszówka, osiedla: Do Malarza, Do Dziada, Zarębki, Rabka-Zdrój, ul. Poniatowskiego, budynek nr 253C i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:00 – 15:00 w miejscowości Jastrzębie, osiedle Lasek, okolice Szkoły Podstawowej i Ochotnieczej straży pożarnej oraz budynki w stronę Młyńczysk.
08:00 – 17:00 w miejscowości Olszówka, budynki numery: 360, 401 i sąsiednie
17:00 – 18:00 w miejscowościach: Olszówka, osiedla: Do Malarza, Do Dziada, Zarębki, Rabka-Zdrój, ul. Poniatowskiego, budynek nr 253C i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

15 marca (środa)

07:00 – 09:00 w Limanowej, Lipowe, część ulicy Krakowskiej od ulicy Zadziele do okolic sklepu Elektret, część ulicy Kwiatowej i Zadziele od strony ulicy Krakowskiej oraz w Słopnicach osiedle Przylaski, Rola Górna, część osiedla Papierzówka i okolice. Krótkotrwałe przerwy dla podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.
15:00 – 17:00 w Limanowej, Lipowe, część ulicy Krakowskiej od ulicy Zadziele do okolic sklepu Elektret, część ulicy Kwiatowej i Zadziele od strony ulicy Krakowskiej oraz w Słopnicach osiedle Przylaski, Rola Górna, część osiedla Papierzówka i okolice. Krótkotrwałe przerwy dla podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

16 marca (czwartek)

07:30 – 08:30 w miejscowościach: Raba Niżna oraz Rabka-Zdrój, ul. Zaryte- okolice oczyszczalni- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:00 – 14:00 w części miejscowości Młyńczyska, od strony Roztoki, osiedla: Jeżowa Woda, Folwark i okolice
13:30 – 14:30 w miejscowościach: Raba Niżna oraz Rabka-Zdrój, ul. Zaryte- okolice oczyszczalni- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

fot. ilustr. pixabay

Czytaj też: Gorlice. Złodziej złapany na gorącym uczynku

Share on twitter
Share on facebook