Historia. Z królewskiego rodu do zakonnego habitu

Historia. Z królewskiego rodu do zakonnego habitu

Klasztor klarysek w Starym Sączu kojarzony jest przede wszystkim z jej fundatorką, św. Kingą. Ciekawostką historyczną, jest jednak fakt, że jest to również miejsce spoczynku polskiej królowej (których zazwyczaj miejscem pochówku była katedra wawelska). Św. Kinga i Jadwiga Bolesławówna (Kaliska), panie krakowskiego dworu, ostatnie lata swojego życia spędziły w murach starosądeckiego klasztoru i tutaj zostały pochowane.

Księżna, która została świętą

Św. Kinga jest dzisiaj symbolem ziemi nowosądeckiej. W polskiej historiografii jest postacią bardzo dobrze znaną i cieszącą się dużym kultem w kościele katolickim. To głównie ze względu na nią do Starego Sącza do dzisiaj przyjeżdża sporo turystów.

Córka króla Węgier z dynastii Arpadów, Bali IV urodziła się 5 marca 1234 roku. Już w wieku 12 lat została żoną księcia krakowskiego (czasy rozbicia dzielnicowego) Bolesława Wstydliwego. Mimo małżeństwa złożyła śluby życia w czystości (przysięgę złożyła w kościele franciszkanów w Krakowie w obecności biskupa Jana Prandoty). Zgoda na śluby dziewictwa Kingi spowodowała, że do jej męża przylgnął przydomek Wstydliwy. Księżna Kinga była fundatorką wielu kościołów, pomagała zakonowi benedyktynów, cystersów i franciszkanów. Od 1257 roku w posiadanie otrzymała ziemie sądecką. Po śmierci Bolesława Wstydliwego (…)

Cały tekst przeczytasz w najnowszym wydaniu DTS – kliknij i czytaj bezpłatnie pod linkiem:

Share on twitter
Share on facebook