Pracownicy sądeckiego Newagu dali sobie upuścić 145 litrów krwi. Tyle lat istnieje Newag

Pracownicy sądeckiego Newagu dali sobie upuścić 145 litrów krwi. Tyle lat istnieje Newag

Jeden człowiek  nosi w sobie około 5 litrów krwi. Ludzie z nowosądeckiego Newagu oddali ponad 145 litrów, aby w ten wyjątkowy sposób uczcić 145-lecie Newagu. 145 litrów krwi może uratować życie przynajmniej kilkudziesięciu, a być może nawet kilkuset osób. Jednym z liderów tej akcji jest Andrzej Lis – honorowy krwiodawca, który po oddaniu stu litrów pełnej krwi czeka na wpis do Księgi Rekordów Guinnessa. Pan Andrzej jest członkiem Starosądeckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK i prezesem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Starym Sączu. Z krwiodawcami z Newagu przyjaźni się od wielu lat…

Klub Honorowych dawców krwi przy NEWAGU postanowił uczcić jubileusz firmy oddając tyle krwi, ile lat liczy sam Newag. Wczoraj rozmawiałem z Celiną Pancerz – pielęgniarką koordynującą pracę nowosądeckiego Centrum Krwiodawstwa i mam jej potwierdzenie, że wynik już został osiągnięty. To dla nas wszystkich powód do radości i dumy i jednocześnie okazja do podziękowań dla całego zarządu Newagu z prezesem Zbigniewem Konieczkiem na czele. Bez przychylności i bez wszechstronnego wsparcia jakie okazał nam zarządu firmy, nie byłoby tego wyniku. Chwała wszystkim krwiodawcom, którzy włączyli się w tę inicjatywę… – mówi w rozmowie z dts24 Andrzej Lis.

On sam oddaje krew od 48 lat. Jak mówi – nadszedł już ten czas, kiedy powoli musi przygotowywać się do „emerytury”, która czeka każdego krwiodawcę po 65 urodzinach. Jest rekordzistą Polski. Od 1974 roku oddał 100 litrów i 400 mililitrów bezcennego leku. Choć będzie musiał ograniczyć, a później zrezygnować z oddawania krwi, nie zamierza jednak żegnać się z aktywnością związaną z ideą krwiodawstwa. Tłumaczy, że honorowym krwiodawcą pozostaje się na całe życie a jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia…

Każdy z nas powinien zadbać, aby ktoś go kiedyś mógł zastąpić. Dlatego staramy się szerzyć tę ideę wśród młodzieży, mówić o tym jak krwiodawstwo zmienia życie każdego z nas, jak uwrażliwia na drugiego człowieka, jak sprawia, że nie można obojętnie przejść obok kogoś, kto potrzebuje pomocy – mówi honorowy krwiodawca – rekordzista ze Starego Sącza.

Pan Andrzej zadbał o to, aby honorowe oddawanie krwi stało się tradycją w jego rodzinie.

Mój syn, Krzysztof ma już oddane 27 litrów pełnej krwi, starsza córka  Edyta – osiem litrów a młodsza – Gosia ma już za sobą pierwsze doświadczenie z krwiodawstwem. Na razie jest niepocieszona, bo stwierdzono u niej jakąś alergię, która wyklucza możliwość systematycznego oddawania krwi, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Powolutku. Pierwsza maksyma krwiodawcy brzmi: najpierw zadbać o siebie, aby można było dbać o innych – przekonuje Andrzej Lis.

Ciekawostki o krwi:

  • Gdyby nie czerwony barwnik – hemoglobina, krew byłaby przezroczysta?
  • Liczba czerwonych krwinek w 2-3 kroplach krwi to bilion?
  • Po odda­niu krwi, jej uby­tek jest uzu­peł­niany w ciągu 4 tygo­dni?
  • Krwinki białe (lim­fo­cyty), stanowiące element układu odpornościowego, zapa­mię­tują swo­ich wro­gów. Potra­fią ich roz­po­znać i zacząć z nimi ponowną walkę nawet po kil­ku­dzie­się­ciu latach od prze­by­tej pierw­szy raz choroby?
  • We krwi mamy zapisaną więk­szość infor­ma­cji o swoim orga­niz­mie. Zaledwie 0,05 ml krwi zawiera kom­pletny genom, czyli 3 mld par nukleotydów?
  • Naj­czę­ściej wystę­pu­jącą w Pol­sce grupą krwi jest ARh+, a naj­rza­dziej ABRh-?
  • Krew grupy 0 jest znana jako „uni­wer­salny dawca”? Dlaczego? Bo można w razie koniecz­no­ści prze­to­czyć ją każ­demu, ponieważ nie posiada ani prze­ciw­ciał anty-A, ani anty-B.
  • Praw­do­po­dob­nie 20 tysięcy lat temu wszy­scy ludzie posia­dali tę samą grupę krwi – 0. Dopiero zmiana trybu życia z koczow­ni­czego na osia­dły zaowocowała powstaniem nowy typ krwi – A. Grupa AB powstała około 1000 lat temu.
  • U cier­pią­cych na ataki lęku i paniki notuje się zwięk­szoną krze­pli­wość krwi, co potwier­dza powie­dze­nie, że „krew tężeje w żyłach ze strachu”?

Specjalne wydanie DTS na jubileusz Newagu

zdjęcia: z archiwum sądeckiego Newagu

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about Ewa Novel

Finał Szansy na sukces tuż, tuż. Co jeszcze przed Ewą na parę godzin przed jej wystąpieniem ?

Play Video about Ewa Novel w Szansie na sukces

Ostatnie przygotowania Ewy do finału Szansy na sukces. Zobacz co tam się działo…  Dostępne tylko u nas 😉 

Play Video about Jubiler Sezam Nowy Sącz

Jubiler Sezam – majówka rabatów

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.