Powitanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Tabaszowa

Powitanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Tabaszowa

3 grudnia 2023 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Tabaszowa odbyło się powitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki VOLVO. Druhny i druhowie zgotowali mu entuzjastyczne przyjęcie w świetle fajerwerków i sztucznych ogni.

W spotkaniu udział wzięli następujący goście:

  • Stanisław Pasoń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego,
  • Andrzej Romanek – Wójt Gminy Łososina Dolna oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łososinie Dolnej,
  • druh Adam Wolak – Członek Zarządu Wojewódzkiego, Wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Nowym Sączu,
  • druh Krzysztof Kościelniak – Komendant Gminny OSP w Łososinie Dolnej,
  • Członkowie MDP i OSP Tabaszowa.List gratulacyjny jednostce przesłał dr Kazimierz Koprowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie. Swoje gratulacje przekazał także st. bryg. Paweł Motyka Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu.

Powitaniu nowego samochodu strażackiego towarzyszyły podziękowania. Druhowie OSP z Prezesem Władysławem Szablą na czele dziękowali za dofinansowanie tego zakupu Wójtowi oraz Radzie Gminy Łososina Dolna, WFOŚiGW w Krakowie, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, Komendzie Głównej PSP, Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które włączyły się w zbiórkę środków finansowych.

Specjalne podziękowania złożono pod adresem st. bryg. Pawła Motyki Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu, Posła na Sejm RP Edwarda Siarki oraz Senatora RP Wiktora Durlaka za pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Całkowity koszt samochodu wynosi 1 200 000,00 zł. Zakup finansowany był z następujących źródeł:

  • Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 475 000,00 zł,
  • Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 75 000,00 zł,
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: 45 000,00 zł,
  • Budżetu Gminy: 500 000,00 zł,
  • Wkładu własnego jednostki OSP Tabaszowa – 105 000,00 zł.

– „To wydarzenie wyjątkowe, ponieważ spełniły się marzenia wielu pokoleń druhen i druhów OSP Tabaszowa, marzenia o nowym samochodzie pożarniczym” – mówi Andrzej Romanek, wójt gminy.

– ” Dla mnie osobiście to wydarzenie jest nie tylko radosne, ale i szczególne, ponieważ zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tabaszowa jest efektem konsekwentnie realizowanego planu, jaki założyłem u początku kadencji wójta, planu w zakresie wyposażenia jednostek OSP działających na terenie gminy Łososina Dolna w nowoczesny sprzęt, w tym w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Wówczas ów plan wydawał się mało realny, ale dziś mogę z dumą powiedzieć, że przy  wsparciu wielu ludzi dobrej woli i instytucji, ten plan udało się zrealizować w 100%. To przecież już trzeci nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla naszych Ochotniczych Straży Pożarnych, nabyty w ciągu ostatnich czterech lat, tym razem dla OSP Tabaszowa. Dwa nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze mają już OSP Łososina Dolna i OSP Tęgoborze. Do tego wciąż doposażamy nasze jednostki w sprzęt ratowniczy, gaśniczy, mundury bojowe czy inne środki ochrony indywidualnej. Jestem pewien, że druhny i druhowie z naszej gminy wykorzystują swoje nowoczesne wyposażenie w efektywnym  niesieniu pomocy w chwilach zagrożenia, bowiem profesjonalny sprzęt w rękach profesjonalistów przynosi doskonałe rezultaty, co przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców i gości naszej gminy” – dodaje wójt Andrzej Romanek.

 

M

Materiał własny partnera

fot. ImmART