Posypały się nagrody i gratulacje. ,,Skalnik” od 40 lat zaszczepia miłość do folkloru Lachów Sądeckich

Posypały się nagrody i gratulacje. ,,Skalnik” od 40 lat zaszczepia miłość do folkloru Lachów Sądeckich

Zespól Regionlany Skalnik, Kamionka Wielka, 40-lecie

Od 1982 roku Zespół Regionalny Skalnik z Kamionki Wielkiej śpiewa, gra i tańczy, zaszczepiając w młodych pokoleniach miłość do folkloru Lachów Sądeckich i zainteresowanie tradycją. Z okazji jubileuszu posypała się moc życzeń, gratulacji, ale także nagród i wyróżnień.

40-lecie było okazją, aby docenić przez władze powiatu nowosądeckiego członków zespołu. Przyznano Złote Jabłko Sądeckie Józefowi Trojanowi oraz cztery Srebrne Jabłka Sądeckie: Katarzynie Kiełbasie, Janowi Doboszowi, Lucjanowi Tepperowi i Ryszardowi Porembie.

Dodatkowo wicestarosta Antoni Koszyk wspólnie z Krzysztofem Szewczykiem – dyrektorem Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu wręczył zespołowi płytę „Skalnika”, nagraną z okazji jubileuszu. Radna Województwa Małopolskiego Marta Mordarska przekazała kierownictwu zespołu Srebrny Medal Polonia Minor – nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego. Nie zabrakło również nagród finansowych – od starostwa zespół otrzymał 4 tysiące złotych, a od gminy Kamionki Wielkiej 5 tysięcy.

Przez lata ,,Skalnik” zdobył wiele prestiżowych nagród m.in.: Nagrodę Główną oraz „Pawie Pióro” i „Gliniany Dzban” na Festiwalu Zespołów Regionalnych w Tarnowie (1992), „Złote Serce Żywieckie” na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu (2002) i „Brązową Ciupagę” na Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem (2002). W 2011 r. wywalczył pierwsze miejsce na „Karnawale Góralskim” w Bukowinie Tatrzańskiej. Kiedy papież Jan Paweł II przybył na Sądecczyznę, by kanonizować św. Kingę, ,,Skalnik” witał go na starosądeckich błoniach.

– Dziękuję za Wasz wkład w kultywowanie i promocję tradycji ludowych oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny. Dziękuję za to co robicie od 40 lat poświęcając swój czas. O tym, że warto to robić świadczą liczne sukcesy, którymi zespół może się pochwalić – mówił podczas sobotnich uroczystości (26 listopada) wicestarosta Antoni Koszyk.

Czytaj także: Zmiany w Radzie Powiatu Nowosądeckiego. Dołączył Józef Głód

Oprac. NS/
Fot. Paweł Szeliga/

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 
Share on twitter
Share on facebook