Piotr Lachowicz

Piotr Lachowicz

miniatura

Imię i nazwisko: PIOTR LACHOWICZ

Nazwa partii: KOALICJA OBYWATELSKA

Numer na liście wyborczej: 2

Data i miejsce urodzenia:

Nowy Sącz, 1967

Wykształcenie:

WYŻSZE

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

Pracownik samorządowy/Urząd Miasta Nowego Sącza

Doświadczenie/kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Z ramienia KO zostałem wybrany do Sejmiku Województwa Małopolskiego, gdzie pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej. Z zawodu jestem ekonomistą. Ukończyłem studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej. Specjalizuję się w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Nie jestem teoretykiem. Byłem udziałowcem spółki prawa handlowego, Dyrektorem Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza, Sekretarzem Gminy Podegrodzie, a obecnie pracuję na stanowisku Sekretarza Miasta Nowego Sącza. Dzięki doświadczeniu zebranemu w różnych miejscach pracy znam zarówno potrzeby mieszkańców miasta jak i wsi. Pochodzę z Nowego Sącza, ale przez kilka lat mieszkałem również w Moszczenicy Wyżnej. Przez trzy kadencje pełniłem zaszczytną funkcje radnego miasta Nowego Sącza, w tym przewodniczącego Rady Miasta.

Przynależność partyjna:

BEZPARTYJNY

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Jestem żonaty. Mam dwoje dorosłych dzieci. Moją pasją jest historia Polski i Sądecczyzny

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

Profesjonalizm

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Obrona demokracji, zagrożone członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odbudowa zaufania do państwa, równość wszystkich ludzi wobec prawa, stabilność gospodarcza (wybranych pięć, w mojej ocenie najważniejszych).

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

dostępność komunikacyjna, a szczególnie szybkie połączenia kolejowe, rewitalizacja Jeziora Rożnowskiego, tania energia współtworzona przez mieszkańców, współpraca społeczności i samorządów na rzecz czystego powietrza, edukacja wysokiej jakości (wybranych pięć, w mojej ocenie najważniejszych).

Chcę zostać posłem ponieważ:

Lubię pracować z ludźmi i dla ludzi. Nigdy nie szczędzę na to czasu. Swoją pracę zawsze traktuję jako służbę. Wiem, że wszyscy borykamy się z wieloma problemami, ale propaganda sukcesu uprawiana przez obecną władzę tych problemów nie rozwiąże. Dlatego moje wieloletnie doświadczenie samorządowe pragnę wykorzystać w celu dalszej pracy dla mojego regionu, Małopolski i Ojczyzny..

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Nie możemy odzyskać wczoraj, ale możemy wygrać lub przegrać jutro.

(Słowa Prezydenta USA Lyndona Johnsona)

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama