Piotr Jurek

Piotr Jurek

Imię i nazwisko: Piotr Jurek

Nazwa partii:  Polska 2050

Numer na liście wyborczej: 14

Data i miejsce urodzenia:

23 czerwca 1989 we Wrocławiu

Wykształcenie:

wyższe prawnicze

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

adwokat, prowadzony w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Krakowie

Doświadczenie/kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

brak

Przynależność partyjna:

Polska 2050

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

pasjonuję się rekonstrukcją historyczną – zbieram umundurowanie oraz wyposażenie żołnierzy, skupiając się na armii USA z okresu II Wojny Światowej. Ponadto uwielbiam chodzić po górach.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

nie znam innych kandydatów, więc nie wiem

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

powstrzymanie zmian zmierzających do zmiany ustroju z demokracji na autorytaryzm.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

Sądecczyzna oczekuje na powstanie szybkiego połączenia drogowego oraz kolejowego z Krakowem.

Chcę zostać posłem ponieważ:

chcę wziąć aktywny udział w budowie sprawnego państwa, który szanuje swoich wszystkich obywateli

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Nie lękajcie się [Jan Paweł II]

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama