Grzegorz Baran

Grzegorz Baran

Kwestionariusz osobowy kandydata do Sejmu i Senatu

Imię i nazwisko: Grzegorz Baran

Nazwa partii: Polskie Stronnictwo Ludowe.
Numer na liście wyborczej: 11

Data i miejsce urodzenia:

17 luty 1959 rok w Krakowie

Wykształcenie:

wyższe

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

nauczyciel – Szkoła Podstawowa im. Bł. Celestyny Faron w Zabrzeży

Doświadczenie/kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

jestem nauczycielem z wieloletnim stażem , pracowałem na różnych stanowiskach jako nauczyciel w zespole szkół zawodowych, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych przez 17 lat, w nadzorze pedagogicznym jako Małopolski Wicekurator Oświaty  5 lat, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. Celestyny Faron w Zabrzeży od 5 lat. Jestem rolnikiem prowadzę wraz z żoną małe gospodarstwo sadownicze, jeste społecznikiem zakładałem i pracuję w stowarzyszeniach : Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej w Stadłach oraz Stowarzyszenie Zakład św. Kingi w Podegrodziu. Byłem Radnym Gminy podegrodzie jednej kadencji

Przynależność partyjna:

PSL prezes Gminnego Koła PSL

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

żonaty żona nauczycielka, dwoje dorosłych dzieci, córka lekarz okulista , syn ekonomista – analityk

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

kompetencje, doświadczenie życiowe i zawodowe, pasja społecznika, cechy charakteru.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

bezpieczeństwo  militarne i ekonomiczne, służba zdrowia, edukacja, ochrona środowiska, opieka nad rodziną i ludźmi starszymi.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

połączenie komunikacyjne z resztą małopolski oraz z zagranicą, ochrona środowiska naturalnego, promocja regionu, zapewnienie miejsc  pracy ludziom młodym tak by chcieli zostać ,a nie emigrowali do większych ośrodków ( np. w dziedzinie nowych technologii0

Chcę zostać posłem ponieważ:

posiadam kompetencje i doświadczenie  oraz wiem jak rozwiązać niektóre problemy naszego regionu.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec

Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju Słowa Johna F. Kennedy’ego