Pierwsza sesja nowej rady miasta Nowego Sącza. Przewodniczącą została Iwona Mularczyk.

Na kwadrans przed rozpoczęciem pierwszej w tej kadencji sesji rady miasta Nowego Sącza nie wiadomo było nadal kto z kim stworzy koalicję a więc kto z kim będzie rządził miastem.

PROTGAST5

W kuluarach mówiło się, że możliwe są dwa scenariusze:

  1. koalicja radnych z listy Koalicji Nowosądeckiej i radnych PiS
  2. koalicja radnych z listy Koalicji Nowosądeckiej i radnych z listy Krzysztofa Głuca

Po blisko trzech godzinach obrad przewodniczącą Rady Miasta Nowego Sącza została wybrana Iwona Mularczyk. Matematyka ratuszowej sali podpowiada, że klub radnych Krzysztofa Głuca wszedł w koalicję z PiS.

Komentarz Krzysztofa Głuca:

To naturalny wybór. PiS to największy klub i współpraca z nim to rozsądna decyzja. Rada musi sprawnie działać. Dlaczego Iwona Mularczyk – przedstawimy stanowisko w tej sprawie. O rozmowach koalicyjnych nie chciałbym teraz rozmawiać.

Nasi reporterzy dzielą się informacjami z sesji na bieżąco.

16.06: Rozpoczęła się inauguracyjna sesja. Sala ratuszowa wypełniona jest po brzegi. Zabrakło wolnych miejsc. Publiczność stoi w przejściach. Są obecni nowo wybrani radni, radni poprzedniej kadencji, delegaci sądeckich organizacji, szefowie firm, honorowi obywatele – dr Krzysztof Pawłowski, Zbigniew Konieczek. Prezydent Ryszard Nowak przywitał prezydenta – elekta Ludomira Handzla z małżonką – Edytą.

16.20: Komisarz wyborczy Dariusz Rams wręczył zaświadczenia o wyborze na radnych i prezydenta miasta. Radni złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał najmłodszy radny Maciej Rogóż. Radni ślubują mieć zawsze na względzie dobro swojej gminy.

16.27: ślubowanie składa prezydent-elekt Ludomir Handzel: Dochowam wierności prawu, a urząd prezydenta sprawował będę tylko dla dobra publicznego.

Jestem wzruszony, że stoję przed państwem. Chcę, aby najbliższe pięć lat było sukcesem miasta. Będę prowadził dialog ze wszystkimi środowiskami. Nowy Sącz to jest nasz wspólny  dom, to jest miejsce, gdzie jest jest przestrzeń dla wszystkich. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tu swój pokój. 

16.29: Prezydent Ryszard Nowak:

Jestem przekonany, że to co przed nami będzie dla nowosądeczan niezwykle ważne. Proszę liczyć na wsparcie ludzi, którzy przez lata pracowali dla Nowego Sącza. Wierzę, ufam i zrobię wszystko, żeby to co zostało powiedziane przez wszystkich, którzy uczestniczyli w tych zawodach zostało spełnione. Ja w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem i tego życzę wam wszystkim. Każdy z nas bez względu na poglądy, chce by w tym mieście żyło się nam dobrze, jeszcze lepiej. Życzę samych sukcesów, bo sukces pana prezydenta, to sukces Nowego Sącza, sukces rady miasta, to sukces wszystkich mieszkańców. Niech ten klucz otwiera wszystkie drzwi, wszystkie bramy, a przede wszystkim skarbce – powiedział ustępujący prezydent, przekazując symboliczny klucz do miasta Ludomirowi Handzlowi.

16.35: Honorowy obywatel Zbigniew Konieczek:Przychodząc na tę uroczystość pamiętałem, że mam coś ze sobą zabrać. Po drugiej turze poprosiłem młodego człowieka, który jest studentem ASP we Wrocławiu, by przygotował coś, co będę mógł wręczyć prezydentowi miasta. Wykonał tę pracę i dodał, że po skończonych studiach chce wrócić do Nowego Sącza.Na obrazie jest sylwetka Handzla, w którą jest wkomponowany zarys Nowego Sącza.

16.38: Krzysztof Pawłowski: Ten obraz przypomina postać ze słynnego plakatu Solidarności z 1989 r. Niech panu uda się dokonywać podobnych rzeczy, jak nam wówczas. Niech pan ma taki power, by za pięć lat znowu się o Nowym Sączu pisało, że to cudowne miasto i cudowni ludzie. Powodzenia i trzymajcie się.

16:45: W tej chwili nowemu prezydentowi gratulacje składają przedstawiciele różnych sądeckich środowisk –  kickboxerzy, nauczyciele, Zespół Regionalny ,,LACHY”, NSZZ Solidarność, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu Aleksander Rybski. Jak mówił Aleksander Rybski – wybór Ludomira Handzla na prezydenta Nowego Sącza napawa szkołę wielką dumą.Naszą radość potęguje niezwykły zbieg okoliczności: wybór ten został podjęty w dniu 200-setnej rocznicy założenia I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Będzie pan ósmym w historii wychowankiem I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza, który został włodarzem Nowego Sącza. ‚Przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu wręczyli nowemu prezydentowi herb miasta, wykonany przez osoby niepełnosprawne.

16.55: Rozpoczyna się druga część sesji. Za moment rozpocznie się głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego rady.

Teraz spodziewane są największe dzisiejszego wieczoru emocje. Głosowanie będzie tajne. Na sali mówi się o dwóch możliwych scenariuszach. Według jednego przewodniczącą RM miałaby zostać Iwona Mularczyk, według drugiego –  Krzysztof Głuc.

17.05:

Krzysztof Krawczyk zgłosił kandydaturę Macieja Prostko na przewodniczącego RM. Radna Barbara Jurowicz zgłosiła kandydaturę Iwony Mularczyk.

Nie ma więcej kandydatów na przewodniczącego. Głosowanie będzie tajne.

17.30: Trwa omawianie zasad głosowania. Kandydaturę Iwony Mularczyk rekomendowała Barbara Jurowicz, Maciej Prostko zaprezentował się radnym osobiście.

17.53: Doszło do pierwszego absurdu w nowej kadencji. Według przedstawionych zasad radni mogą zagłosować na obydwu zgłoszonych kandydatów! Sytuacja zrobiła się patowa. Radny Józef Hojnor zaproponował uproszczenie głosowania, aby na jednej kartce znalazły się dwa nazwiska, a radni mogli postawić krzyżyk tylko przy jednym z nich. Dwie odrębne kartki komplikują głosowanie.

17.57: Zarządzono pięć minut przerwy. W kuluarach komentuje się, iż głosowanie na dwóch osobnych kartkach jest dziwolągiem prawnym, ponieważ pozwala radnym poprzeć… obydwu radnych jednocześnie!

18.14: Po przerwie radni nadal dyskutują nad zasadami głosowania. Ciągle nie udaje się osiągnąć porozumienia, w jakim przypadku głos jest ważny. Przewodniczący senior przypomniał, że takie zasady głosowania ustalili sami radni.

Józef Hojonor: – Ten kto przygotowywał uchwałę o głosowaniu sknocił sprawę. Logika zasad tego głosowania uwłacza naszej inteligencji. Proponuję przyjęcie prostej procedury: dwa nazwiska kandydatów i tylko przy jednym nazwisku stawiamy krzyżyk. Proszę o przyjęcie tego skromnego wniosku, co bardzo nam ułatwi pracę.

Grzegorz Fecko: – Zasady tego głosowania zostały zaczerpnięte ze Statutu Miasta Nowego Sącza i przyjęliśmy je jednomyślnie w głosowaniu przed chwilą. Oczywiście możemy je zmienić. Proponuję jednak głosować według zasad jakie przyjęliśmy.

18.24: Artur Bochenek zapowiadany przez Ludomira Handzla jako wiceprezydent miasta, w przerwie technicznej zwiedził gabinety zajmowane dotychczas przez prezydenta Ryszarda Nowaka i jego zastępców.

18.26: Rozpoczęło się imienne, tajne głosowanie, które ma wyłonić przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza.

ODŚWIEŻ stronę

18.36: Trwa głosowanie. Radny Józef Hojnor – rekordzista stażem wśród radnych – wrócił w kolejnej kadencji w wysokiej formie. Chociaż do głosowania wyszedł o kulach, nie podarował sobie kilku złośliwych komentarzy. Przez najbliższe 15 minut będzie trwało liczenie głosów.

18.40: Prezydent Ludomir Handzel udał się w tym czasie z żoną do pobliskiej Bazyliki, gdzie przed głównym ołtarzem złożył otrzymane dzisiaj kwiaty.

18.54: wyniki głosowania:

Iwona Mularczyk: za – 13 radnych, przeciw – 9

Maciej Prostko: za – 10, przeciw – 13

Prowadzenie dalszej części obrad Rady Miasta od radnego przejęła nowa przewodnicząca Iwona Mularczyk: Bardzo dziękuję za to zaufanie, którym obdarzono mnie podczas wyboru na tą odpowiedzialną i ważną funkcję. Z tego miejsca pragnę zadeklarować pełną współpracę ze wszystkimi klubami – powiedziała.

19.05: Maciej Prostko: – Większość wybrała Iwonę Mularczyk i ja akceptuję te wybór. Tu jest prosta matematyka, na Iwonę Mularczyk głosowali radni z klubu Krzysztofa Głuca.

Leszek Zegzda: – Wydaje mi się, że w Radzie Miasta jest porozumienie pomiędzy klubem PiS i Klubem  Krzysztofa Głuca. Wynika z tego, że klub Koalicji Nowosądeckiej nie będzie miał kontroli i większości w radzie. Potwierdzi to pewnie wybór wiceprzewodniczących:  w prezydium rady będą tylko przedstawiciele PiS i Krzysztofa Głuca.

19.20: Krzysztof Głuc: – To naturalny wybór. PiS to największy klub i współpraca z nim to rozsądna decyzja. Rada musi sprawnie działać. Dlaczego Iwona Mularczyk – przedstawimy stanowisko w tej sprawie. O rozmowach koalicyjnych nie chciałbym teraz rozmawiać.

19.40: No i zaczęło się. Drugi punkt sesji i od razu kontrowersje, a nawet pierwsze drobne przepychanki. Radna Barbara Jurowicz złożyła wniosek, by wybrać wiceprzewodniczących, a Maciej Prostko złożył wniosek przeciwny. Radny Józef Hojnor zaproponował, by dzisiejszą sesję i dokończyć ją następnego dnia.
Chwilę potem zaczęło się głosowanie, ale głosujący radni… nie wiedzieli, nad czym głosują.
19.57: Padła propozycja, aby ustalić liczbę wiceprzewodniczących rady miasta na trzy osoby. Wszyscy radni byli ,,za”.

20.06: Barbara Jurowicz zarekomendowała na wiceprzewodniczącego Artura Czerneckiego, który, jak przypomniała, w latach 2002-2006 był wiceprzewodniczącym, a w latach 2006-2010 – przewodniczącym Rady Miasta. Wojciech Piech zaproponował kandydaturę Michała Kądziołki, który w 2014-2018 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Grzegorz Ledziński zgłosił kandydaturę Krzysztofa Głuca. Grzegorz Fecko przyznał, że jego grupa zamierzała zaproponować kandydaturę Leszka Zegzdy, jednak z tego zamiaru rezygnuje. Maciej Prostko zamierzał zgłosić Krzysztofa Ziaję, jednak również zrezygnował z tego pomysłu.

20.20: Trwa wybór tak zwanej komisji skrutacyjnej, która ma czuwać nad tajnym głosowaniem na wiceprzewodniczących Rady Miasta.

Aktualizacja:
Wiceprzewodniczącymi zostali:
Artur Czernecki,
Michał Kądziołka.
Krzysztof Głuc

Głosowali radni PiS oraz KWW Krzysztofa Głuca.
Radni Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Nowosądeckiej  nie wzięli udziału w głosowaniu na znak protestu. Powodem był fakt, że PiS ,,dogadał się” z radnymi KWW Krzysztofa Głuca i nie dopuścił do prezydium przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Nowosądeckiej, zgłaszając trzech swoich kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczących Rady Miasta. Tłumacząc swoją decyzję podkreślali, że z przyzwoitości jedno miejsce powinno zostać na kandydaturę zgłoszoną z dwóch mniejszościowych ugrupowań. Wiadomo było, że radni PiS poprą swoich trzech kandydatów i mając wspólnie z radnymi KWW K.Głuca większość – rozdysponują stanowiska wśród reprezentantów dwóch sprzymierzonych ugrupowań.

Wkrótce więcej informacji.

 

Sesję można śledzić w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

 

MAGIK MAŁA
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]