Paweł TALAR (Bezpartyjni Samorządowcy)

Paweł TALAR (Bezpartyjni Samorządowcy)

miniatura

Imię i nazwisko: Paweł Talar

Nazwa partii: Bezpartyjni Samorządowcy
Numer na liście wyborczej: 6

Data i miejsce urodzenia:

04.06.1971 r. w Limanowej

Wykształcenie:

wyższe magisterskie. Ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej, studia magisterskie z techniki na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Następnie studia podyplomowe z informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, zarządzania instytucja oświatową na Uniwersytecie Rzeszowskim, wychowania fizycznego na AWF Katowice, Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Doradztwa zawodowego i personalnego na Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

Jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie, wykładowcą na Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, od 1997 roku zajmuję się również pośrednictwem finansowo-ubezpieczeniowym, obecnie w rodzinnej firmie Centrum Ubezpieczeń „Talar” FPHU „Talar” Alicja Talar, która dodatkowo rozwija m.in. usługi BHP.

Doświadczenie/kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Byłem dwie kadencje radnym Powiatu Limanowskiego; prowadzę wraz z żoną własną działalność, szerokie wykształcenie.

Przynależność partyjna:

nie należę

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Mam 52 lata. Mieszkam w Szczawie. Moja żona, Alicja, pochodzi z Czarnego Dunajca. Mamy dwoje dzieci – Konrada i Katarzynę. Dziadek Maciej Talar z Łącka był współzałożycielem spółdzielczości w Łącku, a po II wojnie światowej Wójtem Gminy Łącko. Tata Jan emerytowany nauczyciel pasjonat narciarstwa biegowego pracował na Zalesiu i w Szczawie. Mama, która jest emerytowaną nauczycielką, pochodzi z Lipowego, a jej mama ze Słopnic.

Jestem prezesem Klubu Sportowego „Szczawa” i zarazem grającym trenerem I klasy sekcji tenisa stołowego, instruktorem piłki nożnej, szachów, narciarstwa, wiceprezesem Polskiej Federacji Sepak Takraw, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Krakowie, a także Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Krakowie, egzaminatorem ECDL ,trenuję też Aikido.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

Doświadczenie samorządowe, szerokie wykształcenie, znam problemy samorządów, oświaty i osób prowadzących działalność gospodarczą na własnym przykładzie. Byłem Radnym Powiatu Limanowskiego w latach 2006-2014, gdzie zdobyłem duże doświadczenie samorządowe pracując w Komisji Infrastruktury, a także Kultury Sportu i Turystyki, które opiniowały wiele ważnych inwestycji na terenie Powiatu Limanowskiego.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

zmierzenie się z inflacją, problemami osób prowadzących działalność gospodarczą po wprowadzeniu „Polskiego Ładu”, służby zdrowia i oświaty.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

dostęp do służby zdrowia – nie może być tak, że szpitale posiadają nowoczesny sprzęt, wykwalifikowaną kadrę, a zbyt niskie kontrakty z NFZ powodują, że wiele osób nie może skorzystać z bezpłatnych badań i diagnoz lekarskich; poprawa infrastruktury drogowej i kolejowej, problemy samorządów wynikające z niskiej subwencji oświatowej, to powinno być zadanie państwa a nie samorządów, które powoduje narastanie długów zaciąganych przez samorządy i brak możliwości poprawy jakości życia mieszkańców.

Chcę zostać posłem, ponieważ:

należy spełniać marzenia, chcę pomóc w rozwoju własnego regionu wykorzystując własne doświadczenie samorządowe jak i w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Czas na nowe osoby w sejmie, które są stąd i znają Wasze problemy. Bo kto zadba o swój region jak nie jego mieszkaniec.

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama