Patryk Wicher (PiS)

Patryk Wicher (PiS)

miniatura

Imię i nazwisko: Patryk Wicher

Nazwa partii: Prawo i Sprawiedliwość

Numer na liście wyborczej: 6

Data i miejsce urodzenia:

9 marca 1986, Nowy Sącz

Wykształcenie:

Wyższe

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

Menadżer, nauczyciel akademicki, mediator

Doświadczenie/kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

w swoim życiu zawodowym pełniłem następujące role: Poseł na Sejm RP IX kadencji, Radny Wojewódzki, Radny Miasta Nowego Sącza, członek zarządu osiedli Millenium i Kilińskiego. Ponadto pełnię społeczne funkcje prezesów i rad wielu organizacji pozarządowych. Ponadto w życiu zawodowym pracowałem jako nauczyciel, nauczyciel akademicki, mediator, dyrektor placówki medycznej z oddziałami szpitalnymi oraz jako dyrektor marketingu prywatnej firmy

Przynależność partyjna:

Prawo i Sprawiedliwość (od 19 lat)

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Mam 37 lat. Od 14 lat jestem szczęśliwym małżonkiem Anny, która jest nauczycielką. Razem wychowujemy dwie córeczki Marysię i Aurelkę, które są dla Nas codzienną radością oraz źródłem prawdziwej inspiracji i motywacji.

W wolnym czasie uwielbiam wycieczki górskie. Lubię przeczytać dobrą książkę, podróżować. Moją pasją jest również zgłębiane wiedzy i tajników historycznych.

W swojej działalności społecznej należę do wielu organizacji pozarządowych, m.in.: Stowarzyszenie ORION, PTTK, Związek Podhalan, Stowarzyszenie Lachów Sądeckich, Światowy Związek Żołnierzy AK (członek wspierający), Klub Gazet Polskiej, PCK,  OSP, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz wiele innych.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

Jak każdy człowiek mam swoje mocne i słabe strony. Osoby, które mnie znają wiedzą, że jestem rodzinny, otwarty na innych, na dialog oraz jestem gotowy do ciężkiej pracy i wyrzeczeń dla dobra mojego regionu i ich mieszkańców.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Dla Polaków najważniejsze jest bycie jedna wielką wspólnotą, w związku z tym musimy dbać o dobry dialog dla dobra wspólnego. Ponadto ważnym elementem jest dalsze utrzymanie dynamicznego rozwoju gospodarczego.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

Sądecczyzna potrzebuje wzmocnienia potencjału turystycznego, w związku z tym rozwoju komunikacyjnego. To rzeczy już się dzieją. Przykładem jest kolej i rozpoczęte prace na odcinku Nowy Sącz – Klęczany. Bardzo ważna jest również edukacja – w tym wyższa. Tutaj również w ostatnim czasie mamy sporo sukcesów (kierunek medyczny na ANS i kierunek prawny w WSB-NLU).

Chcę zostać posłem ponieważ:

Chciałbym kontynuować rozpoczęte działania dla rozwoju regionu. Efekty, które udaje mi się wypracować w Warszawie mocno mnie motywują do jeszcze większego wysiłku. Zmiany, które udało się wprowadzić rządowi Prawa i Sprawiedliwości robią wrażenie na całym świecie. Moja działalność to również kontakt z wieloma organizacjami. Uwielbiam dialog, podoba mi się różny punkt widzenia ludzi na pewne sprawy. Jako mediator z wykształcenia przyjemność sprawia mi godzenie różnych środowisko. Wspólne działania przynoszą efekty. Najbardziej dumny jestem z Centrum Krwiodawstwa i Edukacji Krwi, które powstaje w Nowym Sączu!

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Moim credo w służbie publicznej są słowa świętego Jana Pawła II Wielkiego: Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi.

Dziękuje za zaufanie i możliwość służby społeczeństwu przez ostatnie 4 lata. Dumny z efektów mojej pracy proszę o państwa głos 15 października!

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama