Parlament Europejski uznał petycję w sprawie obwodnicy Piwnicznej za dopuszczalną

Parlament Europejski uznał petycję w sprawie obwodnicy Piwnicznej za dopuszczalną

piwniczna, obwodnica

Są nowe fakty w sprawie budowy obwodnicy Piwnicznej-Zdroju. Funkcjonujący w tym mieście Komitet Społeczny, który sprzeciwia się projektowi otrzymał właśnie odpowiedź na złożoną w Parlamencie Europejskim petycję. Parlament uznał ją za dopuszczalną. Co oznacza to w praktyce?

Część mieszkańców Doliny Popradu kontroluje każdy ruch, który ma związek z budową obwodnicy Piwnicznej. Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym TUTAJ.

Uporządkujmy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie (GDDKiA) nadzoruje inwestycję o nazwie „Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi DK 87”. Osoby, które sprzeciwiają się projektowi podnoszą szereg argumentów, które w razie wybudowania obwodnicy, mogą doprowadzić Dolinę Popradu do ruiny.

Komitet Społeczny z siedzibą w Piwnicznej wymienia argument wiodący, który mówi o tym, że budowana obwodnica Piwnicznej będzie tak naprawdę ostatnim elementem dla wprowadzenia tranzytu pojazdów ciężarowych na południe Europy. Tym samym jej budowa będzie miała negatywne oddziaływanie na całą Dolinę Popradu a nie na jej fragment.  Komitet Społeczny podnosi ponadto, że pomimo posiadania przez Ministerstwo Infrastruktury wiedzy co do prawdziwego celu budowy obwodnicy, jakim jest wprowadzenie ciężarowego ruchu tranzytowego drogą krajową DK 87, biegnąca przez liczne obszary chronione ze względów przyrodniczych i uzdrowiskowych – w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030 nie uwzględniono, a wręcz zatajono tę informację.

W 2022 roku Komitet Społeczny zdecydował się na dwutorową drogę obronną i wysłał pisma zarówno do Komisji Europejskiej jak i Parlamentu Europejskiego. W piśmie zarzucił planowanemu przedsięwzięciu naruszenie wielu przepisów, które uderzają nie tylko w lokalny obszar, ale także bezpośrednio w programy Unii Europejskiej.

Flagowym argumentem przeciwników budowy obwodnicy jest ingerencja w ochronę środowiska i program Natura 2000. W Polsce obszary Natura 2000 zostały utworzone na mocy Traktatu Ateńskiego z 16 kwietnia 2003 r., stanowiącego jednocześnie podstawę prawną przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Na dzień dzisiejszy wiadomo już, że powyższy argument Komitetu Społecznego (a także te kolejne) są dla Parlamentu Europejskiego na tyle rzeczowe, że petycja została uznana za dopuszczalną. Oznacza to, że Parlament podjął kroki we własnym zakresie i sam będzie teraz badał sprawę budowy obwodnicy i wszelkich spraw związanych z tą inwestycją. Zdaniem Parlamentu jest to zasadne, ponieważ poruszone w skardze argumenty wchodzą w zakres działań Unii Europejskiej.

W dniu 30 września 2022 roku Parlament Europejski pismem podpisanym przez Dolors Montserrat (Przewodnicząca Komisji Petycji) odpowiedział Komitetowi Społecznemu z siedzibą w Piwnicznej następująco:

„Mam przyjemność poinformować, że po zapoznaniu się z Pana petycją Komisja Petycji uznała ją za dopuszczalną, ponieważ poruszona kwestia wchodzi w zakres działań Unii Europejskiej. Dlatego też poprosiłam Komisję Europejską o wstępne zbadanie sprawy. Z uwagi na przedmiot petycji przekazałam ją również Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego”.

Poniżej publikujemy treść przytoczonego pisma.

petycja, parlament europejski, budowa obwodnicy, skarga

Czytaj także: Specjalnie dla DTS24: Rafał Dudek przed galą FEN 42 i rewanżu z Zadorą (wywiad)

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama