Budowa obwodnicy Piwnicznej-Zdroju. Będzie zażalenie mieszkańców

Budowa obwodnicy Piwnicznej-Zdroju. Będzie zażalenie mieszkańców

Grupa mieszkańców Doliny Popradu, która sprzeciwia się budowie obwodnicy Piwnicznej – Zdroju kończy dziś zbierać podpisy pod zażaleniem na wniosek Burmistrza Dariusza Chorużyka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania drogi na środowisko. RDOŚ ma czas na jej wydanie do 30 sierpnia.

Ogłoszenie planu budowy drogi spotkało się z dużym sprzeciwem społecznym, o czym szerzej pisaliśmy na łamach naszego portalu TUTAJ.

„Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi DK 87”  to inwestycja nadzorowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie (GDDKiA). Aby obwodnica mogła powstać, konieczna jest opinia środowiskowa, którą musi wydać Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. To formalność niezbędna dla dalszych etapów realizacji projektu. Niezależnie od tego jaka ta opinia będzie, wspomniana grupa mieszkańców Doliny Popradu zamierza złożyć zażalenie na samo postanowienie o jej wydaniu. Do dziś (12 sierpnia 2022) mieszkańcy zbierają podpisy, które będą stanowić podstawę zażalenia.

Dariusz Chorużyk zawnioskował o ocenę oddziaływania  na środowisko odcinka drogi liczącego ok. 2,5 km: od cmentarza w Piwnicznej aż po budynek Sanatorium Uzdrowiskowego „Limba.”

Członek Komitetu Społecznego w Piwnicznej Krzysztof Polakiewicz (jako przedstawiciel osób protestujących) w rozmowie z naszym portalem ma zastrzeżenia do zlecenia oceny w takiej formie.

– Dlaczego ocena ma dotyczyć tylko tego odcinka? Przecież projekt ma oddziaływanie na całą Dolinę Popradu. Mam tutaj na myśli Barcice, Rytro, Piwniczną, Mniszek i dalej, aż do Starej Lubovni – argumentuje.

Protestujący podkreślają wyraźnie: kto uważnie wczyta się w dokumentację związaną z inwestycją, dowie się, że plany są takie, aby przez Dolinę Popradu poprowadzić korytarz transportowy na Słowację i dalej – na Bałkany. Osoby przeciwne temu projektowi przedstawiają cały pakiet argumentów, począwszy od utrudnionego funkcjonowania z powodu dużego ruchu.

W ich opinii tereny  wzdłuż drogi DK87 z miejsc o niskim natężeniu staną się miejscami zatłoczonymi,  mniej bezpiecznymi, Barcice, Rytro, Młodów, Piwniczna zostaną podzielone na pół i oddzielone ekranami, Piwniczna może stracić status uzdrowiska, spadnie wartość nieruchomości wzdłuż trasy, a krajobraz będący jednym z największych walorów regionu zostanie bezpowrotnie zniszczony.

– Obwodnica miałaby przebiegać przez obszar Natura 2000 oraz Popradzki Park Krajobrazowy. Przecież tutaj są korytarze ekologiczne dla większości gatunków chronionych zwierząt. Wmawia nam się, że ma to być obwodnica miasta. Ale my w to nie wierzymy, bo obwodnica to coś, co wyprowadza ruch poza zurbanizowaną część danej okolicy, a tutaj ruch znacznie się nasili. Czas przejazdu z Piwnicznej do Nowego Sącza wzrośnie dwukrotnie. Naszym zdaniem ten projekt to przedłużenie tak zwanej „sądeczanki” – twierdzi Członek Komitetu Społecznego Krzysztof Polakiewicz, po czym pyta:

– Czy zostaną zachowane parametry niezbędne dla uzdrowiska? Mam tutaj na myśli na przykład natężenie hałasu. Sanatorium Uzdrowiskowe „Limba” będzie miało pod oknami gigantyczny ruch. Sanatorium zatrudnia ok. 70 osób. Kto będzie chciał przyjeżdżać do miejsca z widokiem na hałaśliwą obwodnicę?.

Przeciwnicy inwestycji wskazują ponadto, że Dolina Popradu posiada wąskie pasy drogowe bez możliwości ich fizycznego poszerzenia. Przykładem ma być droga w stronę Mniszka i okolice Obłazów Ryterskich. Zauważają, że to tereny czynnych osuwisk a natężenie ruchu ciężarowego niesie ryzyko osunięcia gruntu, na którym położone są domy. Ludzie obawiają się, że GDDKiA planuje jedynie stabilizację osuwisk w obrębie pasa drogowego, natomiast budynki znajdujące się tuż obok pozostaną zagrożone.

Przed laty GDDKiA planowała przeprowadzenie drogi na Słowację i Bałkany przez Muszynkę. Zamiar upadł. Dlaczego? W protokole z 59. posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, które odbyło się 1 marca 2017 roku czytamy:

„Ze względu na bardzo duże protesty społeczne przeciwko modernizacji tej drogi w starym śladzie (droga przechodzi przez tereny zabudowane), a w nowym śladzie praktycznie przebiega w obszarze Natura 2000 – prace zostały przerwane na etapie konsultacyjnym – uzyskanie decyzji środowiskowej jest prawdopodobnie w ogóle niemożliwe.”

– W temacie Muszynki protest złożyło niewiele ponad tysiąc osób. Finalnie odstąpiono od projektu. U nas protestujących jest już ponad 4 tysiące. Muszynka leży na krawędzi Natury 2000, a obwodnica Piwnicznej miałaby przeciąć Naturę 2000 na pół – porównuje Krzysztof Polakiewicz.

O głos w sprawie poprosiliśmy w GDDKiA. Główny specjalista ds. komunikacji społecznej Iwona Mikrut-Purchla nadmienia w rozmowie z nami, że GDDKiA przecież nie musi budować obwodnicy Piwnicznej.

– Wie pan, my tej drogi wcale nie musimy robić. Tyle, że z doświadczenia wiem, że najpierw, na skutek protestów rezygnuje się z projektów, a potem wypomina się, że nic nie jest budowane – mówi.

Pytana o korzyści jakie budowa obwodnicy Piwnicznej ma przynieść mieszkańcom wylicza:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Upłynnienie ruchu. Poprawa komfortu podróżowania. Minimalizacja zatorów drogowych. Redukcja czasów przejazdu. Ograniczenie emisji hałasu i CO2 (ochrona środowiska).

By zabezpieczyć centrum Piwnicznej Zdroju, wraz z Rynkiem przed zwiększonym ruchem pojazdów i poprawić bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców, podjęta została decyzja o budowie obwodnicy w ramach programu „100 obwodnic”. Jest to spełnienie postulatu samorządu, który od lat zabiega o budowę obwodnicy. Równolegle prowadzone są prace projektowe zmierzające do zwiększenia nośności nawierzchni do 115kN/oś oraz poprawy stanu technicznego DK87 na odcinkach przebiegających przez gminy: Stary Sącz, Rytro oraz Piwniczna – zaznacza Iwona Mikrut-Purchla.

Jakie efekty dadzą zebrane podpisy przeciwników inwestycji? Czy zażalenie przyniesie skutek? Jak znaleźć kompromis i czy to w ogóle możliwe? Będziemy na bieżąco monitorować wątek budowy obwodnicy Piwnicznej i informować czytelników o przebiegu zdarzeń.

CZYTAJ TEŻ:
Egzaminatorzy nowosądeckiego ośrodka MORD protestują. Kandydaci na kierowców zareagowali agresją

Ze Starego Sącza na Przehybę. Wyścig po endorfiny i Andaluzję albo Teneryfę (FOTORELACJA)