Okręg wyborczy nr 5 w wyborach do Rady Gminy Kamionka Wielka

Okręg wyborczy nr 5 w wyborach do Rady Gminy Kamionka Wielka

Zasięg:

Kamionka Wielka: nr budynków 8, 52, 54, 56 ‑ 57, 59, 62, 64, 66, 78, 81, 86, 93 ‑ 94, 101, 119, 123 ‑ 124, 126, 130, 136, 138, 141, 143, 147 ‑ 148, 155, 164, 173, 204, 208, 217, 224, 226 ‑ 228, 242, 247, 249, 256, 258 ‑ 259, 273, 277, 292, 294, 298, 300 ‑ 301, 308 ‑ 310, 313, 323, 326, 342 ‑ 343, 347, 361, 367 ‑ 368, 375 ‑ 377, 380, 383, 388, 395, 406 ‑ 407, 415 ‑ 416, 425, 428 ‑ 429, 468, 470, 472, 477 ‑ 478, 487, 498 ‑ 499, 503 ‑ 504, 510, 513, 516, 519, 521, 523 ‑ 524, 528, 536, 549, 561, 565 ‑ 566, 578, 582, 588, 590, 615, 618 ‑ 619, 624, 629, 632, 636, 640, 654 ‑ 655, 660, 667, 670, 672, 697, 722, 727, 740 ‑ 741, 749, 751, 754, 766, 772, 793 ‑ 794, 799, 809, 815, 817, 821, 829, 837, 848, 852, 871; przysiółki Plebańskie, Góry Plebańskie, Dziołek, Porębówka, Ptakówka, Basiagówka, Srokówka, Tacałówka, Cempówka, Fydówka, Niwy

Reklama