Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Gminy Kamionka Wielka

Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Gminy Kamionka Wielka

Zasięg:

Kamionka Wielka: nr budynków 1, 3, 7, 9, 50, 55, 58, 65, 68 ‑ 71, 83, 113, 122, 128, 132 ‑ 135, 139 ‑ 140, 146, 158, 165, 167, 170 ‑ 172, 174, 177 ‑ 178, 198, 205, 211 ‑ 212, 218, 225, 229 ‑ 234, 236 ‑ 237, 239, 250, 252, 257, 260 ‑ 262, 264 ‑ 266, 271, 276, 278, 284 ‑ 287, 296, 304, 307, 316, 319, 321, 324, 330 ‑ 331, 344, 352 ‑ 353, 356 ‑ 357, 364, 366, 371, 374, 378, 381 ‑ 382, 386, 414, 419, 421, 430 ‑ 431, 435, 450 ‑ 451, 455 ‑ 459, 469, 471, 476, 483 ‑ 484, 488 ‑ 489, 491 ‑ 492, 495, 505, 517, 529, 539, 547, 569 ‑ 571, 579 ‑ 581, 583 ‑ 584, 589, 594, 596 ‑ 597, 599, 603, 607 ‑ 608, 613, 622 ‑ 623, 625, 628, 630, 633, 638 ‑ 639, 644 ‑ 646, 650, 657 ‑ 659, 669, 671, 673 ‑ 674, 676, 679 ‑ 682, 685 ‑ 687, 692 ‑ 693, 696, 701 ‑ 702, 706, 713, 715, 718, 721, 723, 726, 731, 735, 738, 742, 758, 768, 775, 783, 785, 795, 800, 804, 818, 830, 832, 834, 840 ‑ 842, 859, 861 ‑ 862; przysiółki Głodówka, Zagroda, Popielówka, Kosówka, Dworskie

Reklama