Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Gminy Łabowa

Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Gminy Łabowa

Zasięg: Składziste, Maciejowa: nr budynków 21, 32 ‑ 36, 60 ‑ 61, 65, 71, 76 ‑ 78, 83, 85, 93, 96 ‑ 97, 102 ‑ 103D, 105, 108 ‑ 109, 116, 118 ‑ 120, 127

Reklama