Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Rożnów: nr budynków 44, 46, 48 ‑ 49, 66 ‑ 68, 70, 72, 74, 77, 82, 84, 91, 94 ‑ 95, 97, 99 ‑ 100, 102 ‑ 107, 109 ‑ 110, 126, 129, 132 ‑ 139, 141 ‑ 144, 146, 148 ‑ 149, 151 ‑ 153, 156 ‑ 158, 202, 256 ‑ 257, 260 ‑ 262, 265 ‑ 266, 272 ‑ 273, 275 ‑ 277, 280 ‑ 289, 291 ‑ 292, 297, 301 ‑ 302, 331, 333, 339, 348 ‑ 349, 352, 359, 373, 378 ‑ 380, 386 ‑ 387, 390, 404 ‑ 405, 411 ‑ 413, 419, 429, 431, 452, 454, 462 ‑ 466, 485, 498, 506 ‑ 508, 511, 529 ‑ 531, 548 ‑ 549, 551, 558, 562 ‑ 564, 573 ‑ 574, 579, 583, 588, 600, 611, 616, 631 ‑ 632, 640, 643 ‑ 644, 648, 650, 656, 660, 662, 666 ‑ 667, 676, 688, 731, 733, 740 ‑ 741, 746, 751, 757, 769, 784

Reklama