Okręg wyborczy nr 12 w wyborach do Rady Gminy Łabowa

Okręg wyborczy nr 12 w wyborach do Rady Gminy Łabowa

Zasięg:

Nowa Wieś: nr budynków 2 ‑ 48, 50 ‑ 51D, 53 ‑ 57, 60, 78 ‑ 78D, 80 ‑ 80A, 94, 97 ‑ 97A, 99 ‑ 101, 103 ‑ 106, 113, 115 ‑ 117, 119, 122, 127 ‑ 127B, 136, 140, 142, 147 ‑ 148, 151 ‑ 153A, 155 ‑ 158, 160, 162 ‑ 163, 165 ‑ 166, 168, 173, 175, 177, 180 ‑ 183, 185, 187 ‑ 188E, 190, 192 ‑ 192F, 194 ‑ 200A, 202A ‑ 203, 207, 223A ‑ 223B

Reklama