Od niedzieli obowiązuje rozporządzenie łagodzące obostrzenia

W niedzielę w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów łagodzące szereg obostrzeń m.in. w prowadzeniu działalności, także gospodarczej. Będzie obowiązywać do 25 czerwca. Nieznacznie zmieniono regulację dotyczącą zakazu zgromadzeń. Utrzymano przepisy o zgromadzeniach w kościołach.

Z rozporządzenia wynika, że do 25 czerwca utrzymany zostaje zakaz organizowania lub udziału w zgromadzeniach, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji. Maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 (dotychczas było 50 osób). Utrzymano przy tym przepis mówiący, że odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

W przypadku zgromadzeń, do 25 czerwca będzie obowiązywał nakaz zachowania odległości co najmniej 1,5 m między uczestnikami oraz nakaz zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Również do 25 czerwca będą obowiązywać obostrzenia dotyczące zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zgromadzenia takie będą mogły się odbywać w budynkach pod warunkiem, że “znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 mkw. powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa (…) z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”.

W przypadku takich zgromadzeń na zewnątrz, uczestnicy muszą przebywać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Z co najmniej 50 proc. do co najmniej 25 proc. spada obowiązkowa liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, które muszą pozostać wolne. Rozporządzenie uchyla zakaz urządzania gier hazardowych na automatach oraz działania kasyn.

Działanie siłowni, klubów i centrów fitness będzie możliwe pod warunkiem zachowania reguły 1 osoba na 15 mkw. Podobny jest warunek dopuszczalności działania sal zabaw, przy czym do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Rozporządzenie znosi nakaz mówiący, że działalność polegająca na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach jest dopuszczalna w ogródku gastronomicznym.

Rozporządzenie dopuszcza działalność gospodarczą związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania. Ustalono jednak warunek: w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 mkw. powierzchni. Do ograniczenia tego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

Znosi się zakazy prowadzenia działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice. Przestają też obowiązywać zakazy działania pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia. Wolno już prowadzić działalność związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach i ośrodkach kultury, w kinach, na otwartym powietrzu i w innych miejscach.

(PAP) wkr/ mmu/ robs

 

Czytaj też:

Muszyna. Jeżeli ktoś poprosi, może być przykuty do pręgierza….

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.