Nowy Sącz. Wycinka drzew. Dyrektor Tabasz: „Zachodzi możliwość popełnienia przestępstwa”

Nowy Sącz. Wycinka drzew. Dyrektor Tabasz: „Zachodzi możliwość popełnienia przestępstwa”

– Nowy Sącz oburącz jest za realizacją połączenia szybką koleją z Krakowem, bo to nam wszystkim bardzo pomoże. Nie mniej jednak chcielibyśmy mieć pewność, że ta inwestycja nie odbywa się ze szkodą dla środowiska. Mamy przecież okres lęgowy ptaków i są wymagane pewne przepisy prawa, które obowiązują – mówi w rozmowie z naszą redakcją Grzegorz Tabasz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Do dyrektora Tabasza wpłynęło zgłoszenie od mieszkańców miasta o prowadzonej wycince drzew wzdłuż trasy kolejowej. Wątpliwości wzbudził fakt, że tego typu działalność odbywa się w okresie lęgowym. Efektem wycinki jest między innymi zniszczenie gniazd ptaków. Dyrektor Grzegorz Tabasz przyznaje, że takie zniszczenia zostały udokumentowane. Mówi też wprost: – Zachodzi podejrzenie popełnienia czynu ocierającego się o art. 181 kodeksu karnego.

Art. 181. [Powodowanie zniszczeń w przyrodzie]
§ 1
Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2.
Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy lub uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby lub ich siedliska, lub siedliska przyrodnicze, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3.
Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy lub uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby pozostające pod ochroną gatunkową lub ich siedliska, powodując istotną szkodę.
§ 4.
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 5.
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Z racji, że inwestycja jest realizowana na podstawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (wydał ją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie), dyrektor Grzegorz Tabasz zwrócił się z prośbą do RDOŚ o sprawdzenie, czy wycinka została zrealizowana z zachowaniem wszelkich wymogów, które zawarto w decyzji.

Wycinkę w Nowym Sączu Sącza przeprowadził podwykonawca, na zlecenie wykonawcy generalnego, którym są Polskie Koleje Państwowe, dokładniej spółka Polskie Linie Kolejowe. Teraz RDOŚ będzie musiał odpowiedzieć, czy w trakcie wycinki był prowadzony wymagany nadzór. Ani straż miejska, ani mieszkańcy, nadzoru nie dostrzegli.

– W związku z tym zachodzi podejrzenie popełnienia czynu ocierającego się o art. 181 kodeksu karnego – mówi Grzegorz Tabasz w rozmowie z DTS24. Poniżej pełna wypowiedź sądeckiego dyrektora w formie aduio. Czas trwania: 4 minuty i 21 sekund.

Poniżej treść decyzji RDOŚ w sprawie wycinki oraz wykonane w dniu dzisiejszym zdjęcia.

Fot: DTS24