Nowy Sącz: płk SG Mieczysław Kurek odszedł na emeryturę

Nowy Sącz: płk SG Mieczysław Kurek odszedł na emeryturę

W Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu funkcjonariusze wraz z pracownikami uroczyście pożegnali odchodzącego na emeryturę płk. SG Mieczysława Kurka.

Pułkownik SG Mieczysław Kurek rozpoczął służbę 25 września 1981 r. jako kadet Centrum Szkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza. Do dnia 1 kwietnia 1991 r. pełnił zawodową służbę wojskową w Karpackiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.Następnie od 2 kwietnia 1991 roku rozpoczął służbę w Karpackim Oddziale Straży Granicznej na stanowisku Komendanta Strażnicy Straży Granicznej w Jurgowie. Swoje obowiązki na tym stanowisku wykonywał do  14 stycznia 2001 r.

W międzyczasie, rozkazem personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej, z dniem 30 kwietnia 1999 r. został skierowany do ochrony przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie, gdzie realizował zadania do dnia 3 czerwca 2000 roku.

Od 15 stycznia 2001 r. do 28 lutego 2006 r. pełnił służbę na stanowisku Komendanta Strażnicy Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej i Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej. Z dniem 1 maja 2006 roku został powołany na stanowisko Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zakopanem. Funkcję tą pełnił do dnia 19 lutego 2013 r.

Później w okresie od 20 lutego 2013 r., aż do rozformowania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, tj. do 31 grudnia 2013 r. pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. W związku z likwidacją Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, od 1 stycznia 2014 r. do 2 lutego 2014 r. pełnił służbę w Śląsko – Małopolskim Oddziale Straży Granicznej, a następnie z dniem 3 lutego 2014 roku został przeniesiony i powołany na stanowisko Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Obowiązki służbowe na tym stanowisku wykonywał do 31 grudnia 2016 roku. 1 stycznia 2017 r. został mianowany na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Biurze Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Płk SG Mieczysław KUREK w trakcie swojej służby był wielokrotnie odznaczany:

– Brązowym Krzyżem Zasługi,
– Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej,
– Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,
– Odznaką Straży Granicznej.

Ponadto był wielokrotnie wyróżniany nagrodą Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Komendanta Głównego Straży Granicznej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorową realizację zadań służbowych, inicjatywę i zaangażowanie w służbie.

Odchodzący 25 września 2017 r. na zasłużoną emeryturę płk Kurek, wręczył najbliższym współpracownikom osobiście zaprojektowane przez siebie pamiątkowe medale.

Wzruszeni uczestnicy uroczystości złożyli bohaterowi wydarzenia serdeczne podziękowania za współpracę oraz życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia.

Fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu. 

Share on twitter
Share on facebook