Pomoc żywnościowa w podsądeckich gminach powszechna. W Nowym Sączu - głównie dla Romów

W podsądeckich gminach rodziny o niskich dochodach powszechnie korzystają z pomocy w formie paczek żywnościowych. W Nowym Sączu z tego rodzaju pomocy korzystają głównie Romowie. Paczki otrzymuje ponad trzysta rodzin romskich mieszkających w mieście i ... jedynie cztery sądeckie rodziny nie-romskie, które po odbiór żywności kierowane są poza Nowy Sącz. Jak informuje rzecznik prezydenta Nowego Sącza - miasto nie dysponuje magazynem, w którym mogłaby być przechowywana żywność.

Renault2

Aby otrzymać wsparcie opieki społecznej w formie pomocy żywnościowej wystarczy wykazać dochód nie wyższy niż 1028 zł na jednego członka rodziny. To próg dwukrotnie wyższy niż w przypadku zasiłków celowych, więc uprawnionych jest mnóstwo. W niektórych gminach Sądecczyzny ludzie co miesiąc tłumnie przyjeżdżają odebrać darmowy makaron, ryż, mleko, ser żółty, konserwy, cukier, olej w ramach unijnej pomocy w wiązaniu końca z końcem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie prowadzi bezpośredniej dystrybucji artykułów spożywczych z uwagi na brak pomieszczeń magazynowych, które są niezbędne do przyjęcia i magazynowania żywności  - mówi rzecznik prasowy prezydenta miasta Nowego Sącza Krzysztof Witowski.

Fakt, że w samym Nowym Sączu nie zorganizowano dla mieszkańców (poza Romami) tego typu wsparcia ogranicza ich udział w innych projektach, w których jednym z kryterium jest właśnie korzystanie z pomocy żywnościowej.

W powiecie gorlickim we wszystkich gminach wydawane są paczki z produktami spożywczymi. Dzięki temu osoby bezrobotne mają szansę być beneficjentami innych projektów kierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z instytucji realizujących takie programy otrzymaliśmy informację, że tylko w ciągu ostatniego miesiąca dziesięć osób zameldowanych w Nowym Sączu nie zakwalifikowało się do projektu aktywizacji zawodowej ponieważ jednym z kryteriów było korzystanie z pomocy żywnościowej, a sądeczanie tego kryterium nie spełniali. Osób, które legitymują się dochodem poniżej 1028 zł na osobę jest w Nowym Sączu niemało, ale jeśli nie korzystają z pomocy żywnościowej, do aktywizacji nie kwalifikują się. Błędne koło.

Sądeccy Romowie pomoc żywnościową otrzymują powszechnie, bo sami ją sobie zorganizowali.  Mają swój magazyn żywności. Inicjatywę realizuje Stowarzyszenie Bergitka Roma z siedzibą w Nowym Sączu.  Nowosądecki MOPS w ciągu minionych dwóch lat wydał mieszkańcom społeczności romskiej ponad 700 skierowań uprawniających do wydania żywnościowych paczek. W 2016 r. paczki mogło odebrać 378. Romów, a w 2017 r - 365.

Inni (poza Romami) mniej majętni mieszkańcy Nowego Sącza w 2017 roku otrzymali z MOPS...  cztery skierowania uprawniające do otrzymania paczek.

Na stronie internetowej MOPS  petenci i potencjalni petenci ośrodka informowani są o przeróżnych formach wsparcia, ale o możliwości otrzymania paczek żywnościowych nie ma tam wzmianki. MOPS proponuje za to zasiłki celowe na żywność dla osób, których dochód nie przekracza 684 zł na osobę w rodzinie i posiłki w szkołach z identycznym progiem warunkującym przyznanie pomocy.

Pracownicy socjalni MOPS informują o możliwości skorzystania z tej formy pomocy - zapewnia rzecznik prezydenta Krzysztof Witowski i dodaje, że MOPS wydaje skierowania uprawniające do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa odsyłając do Stowarzyszenia  Bergitka Roma, Fundacji Równi Wobec Życia z Łukowicy oraz do Koła Gospodyń Wiejskich z Łososiny Dolnej.


Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej przyznawana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie) na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w OPS. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Fot. ilustracyjne pixabay

WIŚMAŁA2020

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.