Nowy Sącz. Opłaty za egzamin na prawo jazdy drożeją o 48 proc.

Nowy Sącz. Opłaty za egzamin na prawo jazdy drożeją o 48 proc.

Radni sejmiku województwa małopolskiego w drodze głosowania zdecydowali, że stawki za egzamin na prawo jazdy – między innymi w nowosądeckim oddziale Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego podrożeją. Podwyższono je do poziomu maksymalnego, na jaki pozwala znowelizowana w grudniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa „Prawo o ruchu drogowym”. Za egzamin praktyczny kandydaci na kierowców zapłacą od kwietnia 200 – 250 złotych w zależności od kategorii. Za egzamin teoretyczny opłata wyniesie 50 złotych. Obecnie opłaty wynoszą 140 i 30 zł.

Nowością od nowego roku jest to, że wysokości opłat nie ustala już minister infrastruktury, tylko miejscowy sejmik województwa. Teoretycznie zatem ceny za egzamin w całym kraju mogą być różne, co mogłoby prowadzić  to tzw. „turystyki egzaminacyjnej”. Z dotychczasowej praktyki wynika jednak, że samorządy zgodnie ustalają stawki na  najwyższym dopuszczalnym poziomie.

Przychody wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w województwie małopolskim w ok. 90 proc. pochodzą z wpływów za przeprowadzanie egzaminów państwowych. Dotychczas obowiązujące stawki opłat za przeprowadzenie egzaminów zostały określone w dniu 19 stycznia 2013 r.(…) i nie były zmieniane do chwili obecnej” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Opinie w tej sprawie w Sejmiku Województwa Małopolskiego były podzielone. Radni Koalicji Obywatelskiej proponowali poprawkę do uchwały, która zmniejszała skalę podwyżki.

Rząd PiS przerzucił na województwa obowiązek ustalania wysokości opłat za egzamin na prawo jazdy. Jeżeli rząd musi podjąć niewygodną decyzje, przekazuje ją na niższy szczebel. Zarząd Województwa Małopolskiego proponuje wprowadzenie maksymalnych stawek jakie dopuszcza ustawa. Naszym zdaniem jest to duża i nieuzasadniona podwyżka. Za egzamin praktyczny kategorii B stawka 200 zł. to wzrost o 48 proc.  Administracja publiczna powinna ograniczyć swoje działania inflacjogenne. Złożyliśmy poprawkę, aby nie było tak dużej i dotkliwej podwyżki szczególnie w przypadku kategorii B, aby opłata wynosiła 180 zł. Proponowaliśmy też podniesienie stawki za egzamin teoretyczny z 30 zł na 40 zł a nie na 50 zł . Wtedy koszt kategorii B wynosiłby 220zł, a nie 250 zł. – mówił Jacek Krupa.

Uchwałę zaproponowaną przez zarząd województwa przegłosowało 26 radnych. 4 było przeciw, 9 wstrzymało się. Poprawkę KO odrzucono.

Nowe stawki za egzamin wyniosą:

1) 200 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem,

2) 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

 

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik

Czytaj też:

Nowy Sącz 56. na liście miast, w których najbardziej podrożały mieszkania

Share on twitter
Share on facebook