Nowy Sącz: Mieszkańcy Falkowej z wizytą u ks. Ryszarda Kudronia

Nowy Sącz: Mieszkańcy Falkowej z wizytą u ks. Ryszarda Kudronia

W ostatnią niedzielę (24 września) mieszkańcy Osiedla Falkowa wybrali się na wycieczkę do Czyrnej, w odwiedziny do księdza kanonika Ryszarda Kudronia, który przez 20 lat pełnił posługę kapłańską na Falkowej. Od roku jest proboszczem parafii w Czyrnej. 

W drodze do Czyrnej uczestnicy wycieczki zawitali w Kamiannej, gdzie czekał na nich czekał z prelekcją w pasiece „Barć” Jacek Nowak – chodząca encyklopedia pszczelarstwa. Zapoznał on uczestników z historią Kamiannej, tajnikami hodowli pszczół oraz walorami leczniczymi miodu.

Następnie wszyscy udali się do Czyrnej, gdzie czekał na nich ks. Ryszard Kudroń. Zaprosił najpierw wszystkich do kościoła na wspólną modlitwę. Kapłan nie krył wzruszenia widząc swoich przyjaciół – byłych parafian.

Opowiedział o historii kościoła w Czyrnej jak i samej miejscowości. Następnie zaprosił wszystkich na wspólne biesiadowanie. Spotkanie trwało do późnej nocy.

Wycieczkę zorganizował Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa Artur Czernecki.


Fot. Zarząd Osiedla Falkowa. 

Share on twitter
Share on facebook