Nowy Sącz: Katolickie Liceum Plastyczne ponownie w czołówce szkół artystycznych w Polsce

Nowosądeckie Katolickie Liceum Plastyczne, działające pod patronatem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, drugi rok z rzędu potwierdziło wysoki poziom nauczania zajmując 7. miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Szkół Plastycznych.

Jest to badanie wyników kształcenia artystycznego (rysunek, malarstwo, rzeźba), organizowane corocznie przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Szkoła z Nowego Sącza wyprzedziła licea plastyczne m. in. z Nowego Wiśnicza, Krakowa, Zakopanego, Tarnowa czy Rzeszowa. W tegorocznym przeglądzie brało udział 56 szkół artystycznych z całej Polski. Szkołę reprezentowało troje uczniów klasy III: Anna Michalik, Gabriela Bąk i Bogdan Popardowski.

Katolickie Liceum Plastyczne jest 4-letnim liceum kształcącym w zawodzie plastyk. Jest to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej, zarejestrowana i nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła kształci młodzież w następujących specjalnościach – specjalizacjach: Techniki malarskie – tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze, Aranżacja przestrzeni – aranżacja wnętrz, Fotografia i film – fotografia artystyczna, Formy rzeźbiarskie – techniki rzeźbiarskie, Techniki graficzne – techniki druku artystycznego oraz Techniki graficzne – projektowanie graficzne oraz formy użytkowe – tkanina artystyczna.

Kształcenie artystyczne połączone jest z kształceniem ogólnym w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Absolwenci w ogromnej większości kontynuują naukę na wydziałach Architektury Wnętrz, Szkła Artystycznego, Rzeźby, Malarstwa, Form Przemysłowych, Grafiki i Multimediów renomowanych uczelni artystycznych takich jak ASP w Krakowie, ASP w Warszawie czy ASP we Wrocławiu.

Do 28 maja w Galerii Sztuki SOKÓŁ można oglądać doroczną wystawę prac uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego. Prezentowane są prace dyplomowe klasy IV oraz wyróżnione prace uczniów klas I-III. Na wystawie można zobaczyć dokonania uczniów z różnych dziedzin sztuk plastycznych, m. in. malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, ikony oraz tkaniny artystycznej. Wystawa prezentuje zaledwie niewielką część prac, jakie powstały w ciągu mijającego roku szkolnego.

W dniu 13 maja w godz. od 9.30-13.00 nauczyciele i uczniowie zapraszają na dzień otwarty połączony z oglądaniem wystawy. Kandydaci i ich rodzice będą mieli okazję obejrzeć pracownie, porozmawiać z nauczycielami i dyrekcją placówki.

Więcej informacji o szkole na stronie www.frassati.edu.pl

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.