Niech świat przyjedzie szybką „sądeczanką” nad czyste Jezioro Rożnowskie

Niech świat przyjedzie szybką „sądeczanką” nad czyste Jezioro Rożnowskie

Rozmowa Janem Dudą – posłem na Sejm RP

– Zaangażował się Pan w inicjatywę, której celem jest troska o „zdrowie” Jeziora Rożnowskiego. Słychać o tej inicjatywie nawet na posiedzeniach rady miasta Nowego Sącza, choć może się wydawać, że kondycja jeziora to nie jest problem samorządu miasta Nowego Sącza. I tu czai się niespodzianka: kondycja jeziora to problem, który sięga znacznie dalej niż wody jeziora.

– Minimum kilkadziesiąt kilometrów dalej. Jezioro Rożnowskie powstało jako sztuczny zalew mający przeciwdziałać powodziom na Dunajcu. Pozwolenie wodno-prawne wydano w 1943 roku. Założenie było takie, że zbiornik, zanim się zamuli, miał funkcjonować przez około 60 lat, pod warunkiem, że powstaną inne – sztuczne zbiorniki w górnym biegu Dunajca. Zbiornik Czorsztyn- Niedzica uruchomiliśmy dopiero w latach 80., kolejny, który miał powstać w okolicach Łącka, nie powstał w ogóle. A czas „gwarancji” jeziora dawno minął.

Oprócz zamulenia jest jeszcze jeden, równie ważny problem: jego zanieczyszczenie śmieciami, które spływają wraz z wodą począwszy od zapory w Czorsztynie i zatrzymują się na zaporze w Rożnowie. Przy wysokim stanie wód są to pnie i gałęzie drzew oraz wszystko to, co z brzegów Dunajca i jego dopływów woda zabiera i niesie z prądem. Żeby zapewnić wodom jeziora względną czystość, trzeba znaleźć pieniądze na regularne oczyszczanie zbiornika z tych śmieci. One zawsze będą się pojawiać. Nie jesteśmy w stanie pilnować, żeby na dystansie kilkudziesięciu kilometrów nic się do wody nie dostawało, ale możemy pilnować, żeby to, co się dostanie do jeziora, było na bieżąco usuwane. Gmina Gródek nad Dunajcem w pojedynkę sobie z tym wyzwaniem nie poradzi, ale przecież to, co zanieczyszcza jezioro, nie pochodzi bynajmniej wyłącznie z gminy Gródek.

– Jest już pomysł jak zapewnić, a więc jak sfinansować to sprzątanie na bieżąco? (…)

Cały tekst przeczytasz bezpłatnie w najnowszym DTS:

Share on twitter
Share on facebook