SOKÓŁ połączy Zakopane z Nowym Sączem

SOKÓŁ połączy Zakopane z Nowym Sączem

Między Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu i Towarzystwem Gimnastycznym SOKÓŁ Gniazdo w Zakopanem podpisany został list intencyjny.

Jego przedmiotem jest deklaracja szerokiej zintegrowanej współpracy w wymiarze merytorycznym i organizacyjnym. Chodzi między innymi o dalsze promowanie kultury, kultury fizycznej i sportu zgodnie z tradycją, kulturą narodową i wartościami narodowymi.
Dla mnie najważniejsze jest to, że właśnie tu w Zakopanem zostało zorganizowane Narodowe Centrum Sokolstwa – powiedział Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. To daje nadzieję na to, że stawiając pierwszy krok – czyli podpisując list intencyjny rozpoczynamy działanie, które poprzez wytworzenie pewnych zrębów może doprowadzić do podobnych osiągnieć jakie stały się udziałem współpracy ze Związkiem Podhalan. Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu to potężna inwestycja, która za chwilę będzie służyć mieszkańcom nie tylko całego regionu, ale też kraju. Pracujmy ponad podziałami, bo historia Sokolnictwa w Polsce nas do tego zobowiązuje.
Andrzej Zarych, dyrektor MCK SOKÓŁ dodał, że w najbliższym czasie w siedzibie MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu odbędzie się spotkanie, podczas którego będą uzgadniane szczegóły dotyczące przedsięwzięć realizowanych w ramach współpracy.
Adam Zalewski, prezes zakopiańskiego gniazda TG „Sokół” cieszy się, że w Zakopanem powstało Narodowe Centrum Sokolnictwa i profesjonalna strzelnica i zapowiada jak najszybszą wizytę w nowosądeckim SOKOLE deklarując wspólne działanie.

Share on twitter
Share on facebook