Naściszowa. Fotoradar działa, ale nie do końca…

Naściszowa. Fotoradar działa, ale nie do końca…

Pierwszy fotoradar w powiecie nowosądeckim stanął w czerwcu 2021 roku w Naściszowej, w gminie Chełmiec. Z przyczyn technicznych nie został jednak od razu uruchomiony. Przez następne kilkanaście miesięcy przejeżdżający tamtędy kierowcy z uwagą przyglądali się urządzeniu, próbując ocenić, czy nadal jest ,,puste”. We wrześniu bieżącego roku spostrzegawczy sądeczanie zaczęli informować, że żółta skrzynka już działa. Jak się okazuje – fotoradar  owszem w skrzynce jest, jest też sprawny, ale jeszcze nie rejestruje przekroczeń dozwolonej prędkości.

O fotoradarze w Naściszowej pisaliśmy na łamach naszego portalu wielokrotnie. Jak informowaliśmy między innymi TUTAJ, uruchomienie urządzenia było uzależnione od prac prowadzonych przez dostawców energii.

Ponieważ od września tego roku fotoradar wyglądał na działający, postanowiliśmy zapytać przedstawicieli Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, ilu kierowców urządzenie już ,,złapało”. Okazuje się, że żadnego i to nie dlatego, że wszyscy stosują się do ograniczenia prędkości.

Fotoradar w Naściszowej nie został jeszcze włączony w tryb rejestracji naruszeń. Po doprowadzeniu przyłącza energetycznego przez zakład energetyczny, rozpoczęto prace związane z konfiguracją urządzenia, zmierzające do włączenia go do systemu CANARD – wyjaśniają przedstawiciele Biura Informacji i Promocji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Skrzyżowanie pod nadzorem

W kwietniu pracownicy GITD zdradzili też nam, że w planach nie ma na razie montażu kolejnych fotoradarów w powiecie nowosądeckim. Jednak na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Królowej Jadwigi w Nowym Sączu (rondo przy Białym Klasztorze) może pojawić się urządzenie do kontroli wjazdu na czerwonym świetle. Wciąż trwają związane z tym prace przygotowawcze.

Prace te obejmują m.in. przeprowadzenie uzgodnień z zarządcami dróg oraz ocenę możliwości technicznych wprowadzenia nadzoru w tym miejscu. Dopiero po przeprowadzeniu tych prac, zapadnie ostateczna decyzja dotyczące montażu systemu w tej lokalizacji – zaznaczają przedstawiciele GITD.

Share on twitter
Share on facebook