Najmniejsza gmina powiatu nowosądeckiego dynamicznie się zmienia

Najmniejsza gmina powiatu nowosądeckiego dynamicznie się zmienia

Rozwój Doliny Popradu jest ostatnio mocno dostrzegalny. Wiele prac zostało wykonanych na przykład w Muszynie, o czym pisaliśmy już na łamach DTS. Sądeczanie, którzy podróżują w poszczególne miejscowości powiatu nowosądeckiego z pewnością będą mogli dostrzec kolejne udogodnienia – tym razem w miejscowości Rytro. Na najbliższy czas zaplanowano wiele inwestycji – także tych z zakresu szeroko pojętej turystyki.

Oświetlenie i renowacja ruin zamku

Elementem, który najmocniej rzuci się w oczy, będzie oświetlenie góry zamkowej. Gmina ma przyznaną dotację z Polskiego Ładu na prace konserwatorskie. W pierwszej kolejności zostanie odtworzona brama wjazdowa. Wykonanie takich prac jest o tyle trudne, że wymaga aprobaty konserwatora zabytków. Wszystko musi odbywać się pod jego kontrolą.

Piotr Padula, który w Urzędzie Gminy Rytro sprawuje pieczę nad inwestycjami, przyznaje w rozmowie z DTS, że renowacja bramy zamkowej ma być odtworzeniem historii a nie własną koncepcją.

– Aktualnie mamy już przyznaną dotację na ten cel. Prace konserwatorskie będą dotyczyły bramy wjazdowej, jej rekonstrukcji. Na ten moment jesteśmy na etapie przygotowań do uzyskania aprobaty konserwatora zabytków. Plus jest taki, że jesteśmy już po wszelkiego rodzaju odkrywkach. De facto nie będzie żadnych kopań, mamy wyłonione mury. Ale tego typu prace są o tyle specyficzne, że wymagają wszelkich uzgodnień z konserwatorem zabytków. Chcemy, aby bramka wyjazdowa była odtworzeniem historii a nie zupełnie nowym pomysłem, wymyśloną koncepcją – precyzuje Piotr Padula.

Zamek jest położony na wysokim, liczącym ponad 460 m n. p. m. wzgórzu, na prawym brzegu Popradu. Powstał prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku. Dokumenty historyczne nie wskazują precyzyjnie, kto wzniósł budowlę. Jedna z pierwszych wzmianek historycznych pochodzi z przywileju Władysława Łokietka z 17 kwietnia 2312 roku. Ruiny znów będą podświetlone. W praktyce, oznacza to wyjątkowy efekt wizualny, który będzie można dostrzec także w trakcie przejazdu drogą krajową nr 87.

Piotr Padula przyznaje, że znaczna część miejscowości posiada już oświetlenie LED. Teraz prace zostaną rozszerzone (…)

Cały tekst przeczytasz w najnowszym wydaniu DTS dostępnym bezpłatnie pod linkiem: