Muszyna, Żegiestów, Milik, Powroźnik: wypięknieją dworce i stacyjki. Masz w tej sprawie głos!

Muszyna, Żegiestów, Milik, Powroźnik: wypięknieją dworce i stacyjki. Masz w tej sprawie głos!

Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna zapraszają mieszkańców Muszyny i okolic na warsztaty kreatywne dotyczące planu przebudowy dworców kolejowych w Żegiestowie, Żegiestowie – Zdroju, Andrzejówce, Miliku, Muszynie – Zdrój i Powroźniku. 

PKP chce przebudować istniejący dworzec kolejowy w Żegiestowie i stacyjkę w Żegiestowie – Zdroju. W Andrzejówce planowane jest  zagospodarowanie terenu wiatą, ławeczkami i stojakami rowerowymi, w Miliku –  budowa nowego dworca w nowej lokalizacji, a w Muszynie – Zdrój i Powroźniku – zagospodarowanie terenu małą architekturą.

Spotkanie odbędzie się 2 sierpnia (środa) 2017 r. o godz. 18.w Dworze Starostów Muszyńskich w Muszynie, przy ul. Kity 17.

– Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed
przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkania określone zostają ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji, a warsztaty prowadzone są w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi – mówi Jan Golba, burmistrz Muszyny.

Na spotkania zapraszani są przedstawiciele lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, grupy interesariuszy oraz władze samorządowe. PKP S.A. będzie reprezentowana przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za projektowanie i realizację inwestycji.

– Spotkania mają charakter otwarty i będą prowadzone w formie warsztatów kreatywnych wzorowanych na warsztatach urbanistycznych i facylitacyjnych – dodaje Wojciech Ryback, Dyrektor Biura Inwestycji PKP S.A.

 

W Starym Sączu w budynku dworca PKP zaplanowano niewielki hotel, o czym pisaliśmy TUTAJ.

O remontach i przebudowach dworców czytaj TUTAJ. 

Fot. Ilustracyjne – Stacja Kolejowa Muszyna. 

Reklama