„Mozart kontra Sinatra”: muzyka łączy pokolenia i buduje wspólnotę wartości

„Mozart kontra Sinatra”: muzyka łączy pokolenia i buduje wspólnotę wartości

Seniorzy, osoby niepełnosprawne i wybitnie uzdolniona młodzież to adresaci unikalnego w skali naszego kraju projektu edukacyjno – patriotyczno- interdyscyplinarnego organizowanego już od kilku lat przez nowosądeckie Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD. „Mozart kontra Sinatra – Aktywizacja integracyjne poprzez Sztukę” bo taką nazwę nosi wspomniane przedsięwzięcie to inicjatywa realizowana na terenach o trudnym dostępie do kultury wysokiej a jej celem jest nie tylko włączenie osób zagrożonych wykluczeniem do głównego nurtu polskiej kultury, ale także zachęcenie ich do twórczej ekspresji jako sposobu na aktywne życie w lokalnej wspólnocie.

To już szósta edycja naszego projektu – mówi Mirosław Witkowski, muzyk, animator kultury i jeden z głównych organizatorów projektu. – Tym razem objął on swoim zasięgiem 2 województwa – małopolskie i śląskie, zaś w jego ramach z postanowiliśmy zorganizować 18 różnych wydarzeń, w tym 2 ponadregionalne przeglądy artystyczne, cykl twórczych warsztatów w 8 miejscowościach oraz 8 koncertów galowych zmierzających do promowania i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi wybitnie uzdolnionych uczniów, a także rozwojowi ich artystycznych i społecznych uzdolnień na terenach  o ogromnym deficycie kultury wysokiej.

Jak co roku, organizatorzy projektu wciągnęli do wspólnych działań różne grupy społeczne i wiekowe, dając szansę nie tylko na integrację międzypokoleniową, ale także współpracę osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie ze światem ludzi zdrowych.

Ważne było dla nas, aby rozwój indywidualny każdego uczestnika oraz szlifowanie jego talentów artystycznych wiązał się również ze zdobywaniem wiedzy oraz wykorzystaniem jej w praktyce na rzecz lokalnej społeczności – opowiada Anna Kroj – prezes Stowarzyszenia i dodaje, że w tym roku, idea popularyzacji różnych gatunków muzyki rozrywkowej, wzbogaciła się o nowy, patriotyczny element związany ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

To bardzo ważna rocznica dla wszystkich Polaków, bez względu na ich wiek, płeć, wykształcenie czy poglądy polityczne – mówi Mirosław Witkowski. – Wolność, solidarność, poszanowanie godności i praw człowieka to podstawowe wartości wpisane w naszą tradycję narodową, którą musimy pielęgnować i  z której powinniśmy być dumni. Naszym celem stało się zatem wzbudzenie u uczestników projektu poczucia, że historia i kultura naszego kraju są niezbędnym elementem rozwoju osobistego i społecznego każdego Polaka.

Aby przygotować uczestników projektu do godnego i świadomego uczestnictwa w tym wyjątkowym dla naszego kraju wydarzeniu, organizatorzy przygotowali cykl warsztatów twórczych w trakcie których przybliżono sylwetki wybitnych Polaków – Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki i Lecha Kaczyńskiego. Ale nie tylko, bo jak podkreśla Anna Kroj, prezes Stowarzyszenia Muzyka Świata AKORD, twórcy projektu mieli znacznie szersze plany.

Naszym zamierzeniem było także zorganizowanie patriotyczno – integracyjnych koncertów galowych, dedykowanych pamięci i tradycji lokalnej, stanowiącej ważną cześć naszej narodowej historii. Ważne bowiem, aby uczestnicy mieli świadomość nie tylko ogólnych procesów prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także poznali regionalny aspekt naszych zmagań w walce o niepodległe państwo.

Do końca listopada, w tegorocznej edycja projektu „Mozart kontra Sinatra” wzięło udział ponad 220 osób. Jak zapowiada Mirosław Witkowski, do końca roku liczba uczestników przekroczy 300.

To wielkie przedsięwzięcie, i jak co roku, mogliśmy liczyć na wsparcia wielu różnych partnerów podzielających naszą wizję i system wartości. Szczególne podziękowania należą się oczywiście starosądeckiej fundacji „Gniazdo”, a także gminnym i miejskim ośrodkom kultury, organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, Uniwersytetom III Wieku, świetlicom środowiskowym, parafiom czy lokalnym placówkom oświatowym.

Setki uczestników, dziesiątki różnych partnerów, a wszystko to, by jak podkreśla Anna Kroj – prezes Stowarzyszenia, pokazać młodym pokoleniom jak pięknym krajem jest Polska, i jak bogatą ma historię.

Zwiedziłem niemal cały świat i mogłem osiedlić się w różnych krajach. Ale wybrałem Polskę, bo to mój dom i tylko tutaj czuję się u siebie, tym bardziej, że wartości chrześcijańskie stanowią podstawę mojego światopoglądu. W trakcie moich podróży jednak zebrałem wiele doświadczeń i chcę się teraz dzielić nimi z młodszym pokoleniem.

Powoli kończy się 6 edycja, a Mirosław Witkowski nie ukrywa, że myślami jest już przy kolejnym, przyszłorocznym wyzwaniu. Jego marzeniem jest jednak przekształcenie projektu „Mozart kontra Sinatra” w imprezę o skali międzynarodowej.

To trudne przedsięwzięcie, ale warte podjęcia wysiłku – przekonuje organizator. – Mamy w Polsce wspaniałe talenty, mamy znakomitą tradycję muzyczną, a setna rocznica odzyskania niepodległości to znakomita okazja do planowania promocji naszej imprezy także za granicą. W końcu Polak potrafi – przekonuje Mirosław Witkowski i dodaje, że warto poświęcić się swojej pasji, zwłaszcza jeśli jej podstawą są wartości służące dobru całej wspólnoty.

tekst sponsorowany

 

 

 

 

Reklama