Piotr Tengowski napisał monografię sadeckich rzemieślników

Cenną pamiątką po obchodzonym niedawno jubileuszem 130-lecia Cechu Wielkiego w Nowym Sączu jest pionierskie wydawnictwo pt. „Dzieje rzemiosła sądeckiego”.

Dzieło jest owocem benedyktyńskiej pracy Piotra Tengowskiego, w przeszłości znanego cukiernika, następnie związanego z Izbą Rzemieślniczą i Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.

Portret rzemiosła bez miasta byłby niepełny, podobnie jak miasta bez rzemiosła. Tych historii rozdzielić się nie da. Przyglądając się czasom minionym, musimy uświadomić sobie, że jesteśmy jedynie ogniwem w łańcuchu pokoleń i dokonań, że byli przed nami inni, którzy są współautorami dzisiejszego obrazu świata. Jeśli chcemy coś osądzić czy zmienić lub tylko przyjąć na siebie rolę kontynuatorów, powinniśmy pamiętać, że historia źle rozpoznana lubi się powtarzać – ale jako ironia. Ale to już ocenią nasi następcy – stwierdza kronikarz sądeckiego rzemiosła.

Księga została zaprezentowana podczas uroczystej gali w nowosądeckim ratuszu. Autor sięga do bogatej tradycji rzemiosła z okresu lokacji (a nawet przed) Królewskiego Grodu, oświetla reflektorem faktów i dokumentów złotą epokę świetności miasta budowaną głównie przez cechy dawnych garncarzy czy kowali, bez których nie byłoby Baszty Kowalskiej, jedynego zachowanego do dziś fragmentu zamku królewskiego.

Piotr Tengowski uniknął trudno przyswajalnego języka naukowego i zdecydował się na sposób prezentacji bliższy określeniu „rzemieślnicze silva rerum”. Autor czerpie głęboko z wcześniejszych opracowań ks. Jana Sygańskiego i autorów fundamentalnych „Dziejów miasta Nowego Sącza” pod red. Feliksa Kiryka.

Owocem tego jest wielowątkowa opowieść o rzemiośle i rzemieślnikach Nowego Sącza ściśle zazębiająca się z dziejami miasta, w latach chudych i obfitszych, w latach prosperity i zastoju, włącznie z okupacją niemiecką i marginalizacją w czasach PRL.

Książka jest do nabycia w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w sądeckim Rynku nr 11.

O uroczystej gali z okazji 130-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości pisaliśmy TUTAJ.

Fot. UM NS.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.