Mieszkańcy Skrzętli-Rojówki mogą cieszyć się kolejną wyremontowaną drogą

Mieszkańcy Skrzętli-Rojówki mogą cieszyć się kolejną wyremontowaną drogą

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy gminą  Łososina Dolna, a  wykonawcą tj. firmą PDM „LIMDROG” spółka z o.o. z Limanowej w dniu 31 sierpnia  2023 roku została oddana do użytku inwestycja drogowa pn.: „Remont drogi gminnej nr 292647K Skrzętla – Kłodne w km od 0+015,00 do km 0+756,00 w miejscowości Skrzętla – Rojówka, Gmina Łososina Dolna”.

Zakres prac obejmował między innymi roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne i odwodnieniowe. Jezdnia została wykonana z masy bitumicznej, pobocza z kruszywa łamanego. Nadto zostało wykonane oznakowanie pionowe oraz zamontowane bariery ochronne.

– „Jest to kolejna ważna inwestycja drogowa znacząco podnosząca komfort, ale i bezpieczeństwo na terenie naszej gminy” – mówi Andrzej Romanek, gospodarz gminy.

– „Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 300 518,00 zł i środkom własnym pochodzącym z budżetu gminy Łososina Dolna w wysokości 281 070,28 zł został wyremontowany 741 metrowy odcinek drogi gminnej prowadzący do miejscowości Skrzętla – Rojówka. Ten nowy odcinek będzie nie tylko ułatwiać codzienną komunikację, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, ale również poprawi estetykę otoczenia. Jest to znaczący krok w kierunku poprawy jakości infrastruktury, która pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności.„– dodaje wójt.

Materiał własny partnera

czytaj również: https://www.dts24.pl/kolejne-odcinki-sieci-wodociagowej-i-kanalizacyjnej-na-terenie-gminy-lososina-dolna/